więcej


Kalendarium

Konferencja "Mechanizmy wsparcia dla inwestycji energooszczędnych"

Wstęp: WOLNY
Od: 2011-10-27
Do: 2011-10-27

Opis

Konferencja "Mechanizmy wsparcia dla inwestycji energooszczędnych" odbędzie się 27 października 2011 roku w Warszawie, w centrum bankowo-finansowym Nowy Świat (ul. Nowy Świat 6/12).


Więcej informacji

Konferencja poświęcona jest problemom finansowania projektów efektywności energetycznej. Jej celem jest wymiana doświadczeń i opinii dotyczących rozwijania efektywnych i bezpiecznych mechanizmów finansowania działań zmniejszających zużycie energii i tym samym obciążenie środowiska naturalnego. Konferencja wpisuje się poprzez swoją problematykę, m.in. efektywność energetyczną finansowaną przez stronę trzecią (TPF), umowy o efekt (energy performance contracting) oraz wykorzystanie potencjału ESCO, w obszar omawiany w dokumencie Komisji Europejskiej "Energy Efficiency Plan 2011".

Podnoszenie efektywności energetycznej ma zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego, racjonalnego – wydłużonego korzystania z zasobów paliw naturalnych, podnoszenia konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw czy też zmniejszenia kosztów energii u użytkowników końcowych. Jednak, jak pokazuje praktyka, wdrażanie programów efektywności często rozbija się o poważne problemy z ich finansowaniem. Brak dostatecznych środków własnych oznacza konieczność sięgnięcia po kredyt lub środki pomocowe.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wnioski z międzynarodowego programu PERMANENT – PErformance Risk MANagement For ENergy Efficiency Project Through Training, którego partnerami są organizacje z Czech, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Polski i Wielkiej Brytanii. Wydarzenie współfinansuje Intelligent Energy Europe.

Mamy nadzieję, że konferencja pomoże wskazać skuteczną, sprawdzoną w praktyce metodę rozwiązywania problemu finansowania przedsięwzięć proefektywnościowych oraz rozważy zasadnicze elementy strategii finansowania: uznanie rocznych oszczędności związanych ze zmniejszeniem zużycia energii jako źródła spłaty kredytu i równocześnie elementu zwiększającego zdolność kredytową podmiotu wdrażającego program efektywności /kredytowanego/; przyjęcie standardu jednolitego zbioru wytycznych dotyczących oceny/pomiaru oszczędności, upraszczającego i uwiarygodniającego wynik oceny wobec instytucji finansującej lub właściciela obiektu/instalacji.

W konferencji wezmą udział:

  • Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  • prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji
  • Vladimira Henelova, Enviros, Czechy
  • Michael ten Donkelaar, Enviros, Czechy
  • John Cowan, Efficiency Valuation Organisation, Wielka Brytania

Do udziału w konferencji zapraszamy również m.in.:

  • przedstawicieli Komisji Europejskiej
  • prof. Macieja Kaliskiego, podsekretarza stanu, Ministerstwo Gospodarki

 

Do pobrania: program konferencji (plik doc).

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny dostępny jest na: www.proinwestycje.pl

 

procesy_inwestycyjne  IEE_logo

permanent_logo   FEWE_logoZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej