więcej


Kalendarium

Alternatywa energetyczna dla Polski – wymiar regionalny na przykładzie województwa świętokrzyskiego

Wstęp: WOLNY
Od: 2011-10-27
Do: 2011-10-27

Opis

Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii zapraszają na konferencję pt. "Alternatywa energetyczna dla Polski – wymiar regionalny na przykładzie województwa świętokrzyskiego", która odbędzie się 27 października 2011 r. w godzinach: 9.00-15.00 w hotelu DAL w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 12. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pan Adam Jarubas.


Więcej informacji

O potrzebie zmian w gospodarce energetycznej słyszymy codziennie. Media straszą nas wysokimi cenami prądu, roztaczają wizję ciągłych przerw w jego dostawie z powodu przestarzałych technologii i niewydolnych sieci przesyłowych. Unia Europejska przyjmuje ograniczanie emisji CO2, eksperci poszukują rozwiązań, mówią o efektywności energetycznej i szansie jaką są odnawialne źródła energii. Jednocześnie część społeczeństwa dotyka ubóstwo energetyczne. Politycy zastanawiają się, jak kształtować politykę energetyczną, jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, przechodzić do gospodarki niskoemisyjnej. Zasadnicze staje się w tym momencie pytanie jaka jest rola regionów i samorządów lokalnych? Czy ich mocne włączenie się w politykę energetyczną, jej realizację nie stanowi szansy na rozwiązanie nabrzmiałych problemów?

Czy jest jakaś alternatywa energetyczna dla Polski, dla województwa świętokrzyskiego?

Na to pytanie wspólnie poszukamy odpowiedzi!


Podczas spotkania uznani eksperci zaprezentują między innymi tematy:

  • miejsce sektora energetycznego w strategii rozwoju województwa
  • szanse i bariery rozwoju energetyki rozproszonej
  • lokalne systemy inteligentnego zarządzania energią
  • społeczne problemy energetyki ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ubóstwa energetycznego
  • projekty realizowane w woj. świętokrzyskim na rzecz efektywnego wykorzystania energii

Dyskusja w trakcie konferencji zostanie zorganizowana według metody World Cafe umożliwiającej aktywną partycypację każdemu z uczestników.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24 października 2011 pod numerem telefonu 41 / 34 32 910 lub faxem 41 / 34 32 912 lub e-mailem: biuro@it.kielce.pl. Po konferencji zapraszamy na obiad.

Do pobrania: program konferencji.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej