więcej


Kalendarium

Konferencja "Zielone priorytety polskiej prezydencji w praktyce"

Wstęp: WOLNY
Od: 2011-09-22
Do: 2011-09-24

Opis

Aeris_Futuro_do_leaduOrganizowana przez Fundację Aeris Futuro konferencja odbędzie 22-24 września 2011 roku w Ojcowie (Hotel pod Kazimierzem, Ojcowski Park Narodowy). Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli europoseł Bogusław Sonik, Wojewoda małopolski Stanisław Kracik i marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa.


Więcej informacji

konf_Ojcow_2209

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z administracją, światem nauki i biznesu, zwłaszcza na polu edukacji ekologicznej i europejskiej. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli organizacji trzeciego sektora, działających zarówno w dziedzinie ekologii, jak i edukacji europejskiej, wolontariuszy instytucji polskiej prezydencji, reprezentantów samorządów lokalnych i środowiska naukowego.

Dzień pierwszy poświęcony zostanie głównie programowie "Drogi dla Natury" jako przykładowi ochrony bioróżnorodności w UE. W drugim dniu mowa będzie o efektywnym wykorzystaniu zasobów i ochronie klimatu. Trzeciego dnia zaś uczestnicy skupią się na praktycznych aspektach różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej.

Wśród prelegentów m.in. Joanna Mieszkowicz – prezes Fundacji Aeris Futuro, dr inż. Zbigniew Karaczun – ekspert Koalicji Klimatycznej, Przemysław Kalinka – krajowy koordynator ds. funduszy UE z CEE Bankwatch Network i Polskiej Zielonej Sieci, Andrzej Pelc z Departemantu Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW oraz Rudolf Suchanek – dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

Do pobrania:

szczegółowy harmonogram konferencji (plik pdf)

zaproszenie (plik jpg)

 Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej