więcej


Kalendarium

Konferencja "Alternatywa energetyczna dla Polski – wymiar regionalny na przykładzie województwa podkarpackiego"

Wstęp: WOLNY
Od: 2011-09-27
Do: 2011-09-27

Opis

Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Podkarpacką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić na konferencję "Alternatywa energetyczna dla Polski – wymiar regionalny na przykładzie województwa podkarpackiego", która odbędzie się 27 września 2011 r. w godzinach: 9.30-15.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w sali 212.


Więcej informacji

O potrzebie zmian w gospodarce energetycznej słyszymy codziennie. Media straszą nas wysokimi cenami prądu, roztaczają wizję ciągłych przerw w jego dostawie z powodu przestarzałych technologii i niewydolnych sieci przesyłowych. Unia Europejska przyjmuje ograniczanie emisji CO2, eksperci poszukują rozwiązań, mówią o efektywności energetycznej i szansie jaką są odnawialne źródła energii. Jednocześnie część społeczeństwa dotyka ubóstwo energetyczne. Politycy zastanawiają się, jak kształtować politykę energetyczną, jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, przechodzić do gospodarki niskoemisyjnej. Zasadnicze staje się w tym momencie pytanie jaka jest rola regionów i samorządów lokalnych? Czy ich mocne włączenie się w politykę energetyczną, jej realizację nie stanowi szansy na rozwiązanie nabrzmiałych problemów?

Czy jest jakaś alternatywa energetyczna dla Polski, dla województwa podkarpackiego?

Zapraszamy na objętą patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego konferencję "Alternatywna polityka energetyczna Polski – wymiar regionalny na przykładzie województwa podkarpackiego", na której wspólnie z Państwem poszukamy odpowiedzieć na powyższe pytania.


Podczas spotkania uznani eksperci zaprezentują między innymi tematy:
- miejsce sektora energetycznego w strategii rozwoju województwa,
- szanse i bariery rozwoju energetyki rozproszonej,
- lokalne systemy inteligentnego zarządzania energią,
- społeczne problemy energetyki ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ubóstwa energetycznego.

Dyskusja w trakcie konferencji zostanie zorganizowana według metody "meeting cafe" umożliwiającej aktywną partycypację każdemu z uczestników.

Prosimy o potwierdzenie udziału pod numerem telefonu 17 867 62 79 lub faxem 17 867 62 82 lub e-mailem: cyrek@pae.org.pl. Po otrzymaniu potwierdzenia zostanie przesłany szczegółowy program konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Po konferencji zapraszamy na obiad.
Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej