więcej


Kalendarium

Debata "Stabilizacja sieci – bezpieczeństwo energetyczne metropolii"

Wstęp: WOLNY
Od: 2011-09-29
Do: 2011-09-29

Opis

Debata "Stabilizacja sieci – bezpieczeństwo energetyczne metropolii" odbędzie się 29 września 2011 r. o 11 w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.


Więcej informacji

Bezpieczeństwo energetyczne miast to jedno z największych wyzwań zurbanizowanej Polski. Dostęp do energii elektrycznej traktowany jest dzisiaj jako wyznacznik postępu. Dlatego eksperci już kilka lat temu proponowali, aby do kompetencji władz metropolii wchodziły takie zadania jak: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, w tym ze źródeł lokalnych, planowanie i finansowanie oświetlenia miejsc publicznych oraz określanie lokalizacji infrastruktury energetycznej w planach zagospodarowania przestrzennego.

Tymczasem, sposoby zarządzania aglomeracjami nadal bardziej przypominają bezhołowie rozregulowanej gospodarki centralnie sterowanej, niż nowoczesne administrowanie oparte na potrzebach danego miasta. Dodatkowo, mimo niewielkiego i prawdopodobnie chwilowego spadku zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanego kryzysem gospodarczym, zapotrzebowanie na energię elektryczną w miastach wzrasta. Nie idzie za tym jednak odbudowa przestarzałych instalacji, ani zwiększenie ilości połączeń systemów przesyłowych. Krajowy majątek wytwórczy jest przestarzały i nie gwarantuje już bezpiecznych dostaw energii, a jego wymiana lub chociażby gruntowna modernizacja w celu odtworzenia mocy oraz dostosowania do wymogów unijnych wymaga odważnych decyzji i konsekwentnych działań liczonych w perspektywie dłuższej niż jedna kadencja. Bezpieczeństwo energetyczne należy rozumieć jako „zdolność systemu do zachowania ciągłości pracy w sytuacji kryzysowej", natomiast wystarczalność dotyczy zapewnienia „realizowania dostaw energii elektrycznej do odbiorców według zapotrzebowania".

Rozmowa toczyć się będzie w gronie polityków, naukowców, menedżerów z branży energetycznej i władz aglomeracji miejskich o tym, w jaki sposób miasta powinny odpowiedzieć na wyzwania związane z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Jakie działania podjąć i w jaki sposób przekształcić miejską infrastrukturę, aby poprawić bezpieczeństwo energetyczne dużych aglomeracji. Będzie mowa m.in. o potrzebie budowy pierścieni energetycznych wokół miast, modernizacji sieci czy też instalacji systemu sensorowego (czujniki z modułem transmisji radiowej) monitorującego linie energetyczne: temperaturę, aktualne obciążenie elektryczne i mechaniczne (oblodzenie, śnieg itp.) oraz zwis. Na koniec organizatorzy spróbują wspólnie zastanowić się nad tym w jaki sposób komunikować się w tych sprawach z mieszkańcami.

 

Do udziału w debacie zaproszono m.in:

 • Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydenta m. st. Warszawy,
 • Johannesa Hahna, komisarza ds. polityki regionalnej,
 • Elżbietę Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego,
 • prof. Krzysztofa Żmijewskiego, sekretarza generalnego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji,
 • Henryka Majchrzaka, prezesa Zarządu PSE Operator,
 • Zbigniewa Kamieńskiego, wicedyrektora Departamentu Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki,
 • Andrzeja Lubiatowskiego, dyrektora Unii Metropolii Polskich,
 • prof. Andrzeja Łosia, doradcę Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Metropolii,
 • Bogumiła Sobulę, naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Katowice,
 • Henryka Jabłońskiego, dyrektora Biura Infrastruktury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Roberta Stelmaszczyka, prezesa Zarządu, RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
 • Adama Grzeszaka, publicystę tygodnika Polityka


Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej