więcej


Kalendarium

Kampania Europejskie Słoneczne Dni

Wstęp: WOLNY
Od: 2011-05-01
Do: 2011-05-15

Opis

W dniach 1-15 maja 2011 r. odbędą się po raz pierwszy w Polsce oficjalne obchody Europejskich Słonecznych Dni. Jest to akcja ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.  


Więcej informacji

Krajowym koordynatorem kampanii ekologicznej jest Instytut Energetyki Odnawialnej (www.ieo.pl), natomiast europejskim koordynatorem jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF, www.estif.org) w Brukseli. Patronat Honorowy nad kampanią objął minister środowiska, Andrzej Kraszewski.  

Wymogiem dyrektywy UE 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii jest przygotowanie przez każdy z krajów członkowskich krajowych kampanii ekologicznych promujących energetykę odnawialną. Ponadto, Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych przyjęty 7 grudnia 2010 r. przez Radę Ministrów również zakłada, że do 2020 roku w Polsce zostanie zainstalowanych 15 mln m2 kolektorów słonecznych (niemalże 0,5 m2 na głowę statystycznego mieszkańca) oraz że ten pokaźny i zdecentralizowany program inwestycyjny powinien być wsparty ogólnokrajową kampanią informacyjno-promocyjną jako istotnym elementem promocji rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Projekt ekologiczny Europejskie Słoneczne Dni w Polsce doskonale wpisują się w ramy dyrektywy promując energię słoneczną termiczną i elektryczną.

Energia słoneczna z uwagi na swoją rozproszoną naturę i lokalnych charakter (korzystanie z energii Słońca odbywa się najbliżej odbiorcy końcowego) wymaga rozproszonych działań informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych, nie powinna być promowana tylko ze szczebla centralnego. Wydarzenia związane z jej promocją w ramach ogólnoeuropejskiej i ogólnopolskiej kampanii ekologicznej powinny mieć miejsce w każdym regionie, powiecie, gminie, a nawet na każdym osiedlu. W kampanię na rzecz energii słonecznej zaangażowana może być każda organizacja pozarządowa, szkoła, centrum badawcze, urząd, bank, kościół czy firma. Dlatego w ramach kampanii odbędą się w całej Polsce lokalne, regionalne słoneczne wydarzenia na rzecz energii słonecznej, np. spotkania z indywidualnymi właścicielami instalacji solarnych, „Otwarte dni” w przedsiębiorstwie produkującym kolektory słoneczne, „Otwarte dni” na instalacji słonecznej, Targi o tematyce słonecznej, spotkania z mieszkańcami miast, gmin, powiatów, konkursy o tematyce słonecznej, spotkania edukacyjne w szkołach, uczelniach wyższych, Konferencje, seminaria, konferencje prasowe. Wszystkie wydarzenia zostaną pokazane na interaktywnej mapie wydarzeń dostępnej na stronie internetowej www.slonecznedni.pl/mapa-wydarzen, tak aby każdy potencjalnie zainteresowany mógł wziąć udział. Jako inicjatorzy i koordynatorzy kampanii w Polsce stawiamy sobie za cel, aby w tegorocznej edycji kampanii wzięło aktywny i bezpośredni udział minimum 1000 osób i aby kampania dotarła do wszystkich regionów kraju w szczególności poprzez wydarzenia organizowane przez lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, szkoły, centra badawcze, banki, kościoły, firmy instalujące/produkujące instalacje słoneczne.

Aby zarejestrować swój udział jako lokalny organizator wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.slonecznedni.pl/rejestracja, rejestracja trwa do 15 marca, w ciągu dwóch tygodni koordynator potwierdzi udział lokalnego organizatora w kampanii. 

Zapraszamy do udziału w kampanii Europejskie Słoneczne Dni – www.slonecznedni.pl.

  


Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej