więcej


Kalendarium

Warsztat praktyczny "Systemy wsparcia źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych - rodzaje certyfikatów"

Wstęp: WOLNY
Od: 2011-03-11
Do: 2011-03-11

Opis

Zapraszamy na praktyczne warsztaty "Systemy wsparcia źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych – rodzaje certyfikatów", które odbędą się 11 marca 2011 r. w Golden Floor, Atrium Center przy Al. Jana Pawła II 27 w Warszawie. Portal ChronmyKlimat.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 


Więcej informacji

Warsztat zorganizowany został w odpowiedzi na szybko rozwijający się sektor energii odnawialnej w Polsce oraz zadania postawione przez Unię Europejską. Nasz kraj stoi przed koniecznością zwiększenia efektywności wykorzystania energii i zmianą struktur źródeł jej wytwarzania.
 

Najważniejsze zagadnienia warsztatów:

 • Ÿpodstawy prawne w tym najistotniejsze zmiany zawarte w projektach rozporządzenia OZE i kogeneracyjnego
 • Ÿdyrektywa 2009/28/WE – co nas czeka
 • Ÿ"OZE w kogeneracji" – przygotowane zmiany systemów wsparcia
 • Ÿzasady i możliwości łączenia certyfikatów
 • Ÿwspółspalanie gazu ziemnego, metanu i biogazu z innymi paliwami a system certyfikacji
 • Ÿrozliczenie obowiązku (podmioty zobowiązane do wypełnienia obowiązku, umarzanie świadectw pochodzenia, w tym otwarcie drogi do zwrotu akcyzy, skutki niewypełnienia obowiązku)
 • Ÿobowiązek handlu energią elektryczną na giełdzie.

Prelegentem będzie dr Zdzisław Muras, doktor nauk prawnych, dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w Urzędzie Regulacji Energetyki. Wykładowca, autor licznych komentarzy, podręczników i publikacji z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i prawa karnego procesowego oraz z zakresu interpretacji przepisów prawa energetycznego, w tym związanych z energetyką odnawialną, dostępem do sieci (TPA), wyznaczeniem niezależnych operatorów sieci, koncesjonowaniem czy rynkiem paliw i biopaliw ciekłych.

Zgodnie z ustawą "Prawo energetyczne" przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi oraz towarowe domy maklerskie są zobowiazane uzyskać i przedstawić do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia dla wytworzonej energii elektrycznej lub uiścić opłatę zastępczą. Świadectwo pochodzenia (tzw. certyfikat) wydaje prezes URE na wniosek przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii.

 

Rozróżniamy kilka rodzajów certyfikatów:

 • zielone – świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • czerwone – świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z tzw. wysokosprawnej kogeneracji,
 • żółte (wcześniej niebieskie) – świadectwa pochodzenia z małych źródeł kogeneracyjnych opalanych gazem lub o mocy elektrycznej poniżej 1 MW,
 • fioletowe – świadectwa pochodzenia ze źródeł wykorzystujących gaz z odmetanowania kopalń lub biogaz,
 • pomarańczowe – ze źródeł zaopatrzonych w instalacje wychwytywania i zatłaczania dwutlenku węgla (CCS – Carbon Capture and Storage),
 • błękitne – z nowych, wysokosprawnych źródeł,
 • białe – mające na celu promowanie poprawy efektywności energetycznej i obniżanie zużycia energii końcowej.
Certyfikaty pomarańczowe, błękitne i białe jeszcze nie funkcjonują.

Wykładowca – dr Zdzisław Muras rozwieje wszelkie wątpliwości odnośnie certyfikatów i stworzy możliwość wymiany doświadczeń w ciekawych dyskusjach. Spotkanie zakończy rozdanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie wiedzy z danej tematyki.

 

Do udziału zapraszamy:

 • przedsiębiorstwa z branży energetycznej: elektrownie, elektrociepłownie, spółki dystrybucyjne, przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą i obrotem energii oraz przemysłowi odbiorcy energii, przemysł papierniczy
 • kadrę zarządzającą oraz przedstawicieli departamentów i działów: Departamentu Strategii, Rozwoju, Nowych Technologii, Technicznego, Eksploatacji, Produkcji, Ochrony Środowiska, Handlu, Sprzedaży, Prawnego, Rynku Energii, Wydziału Ruchu Bloków
 • przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji energii odnawialnej
 • stowarzyszenia, instytucje i organizacje działające w dziedzinie odnawialnych źródeł energii
 • firmy doradcze obsługujące branżę energetyczną
 • kancelarie prawne specjalizujące się w obsłudze sektora energetycznego
 • banki.


Do pobrania – program warsztatów w pliku pdf

Więcej informacji na stronie: www.mostwanted.pl/Certyfikaty_OZE_2

W sprawie zgłoszenia lub pytań prosimy o kontakt:
Kamil Grzelak
Sales Manager
kgrzelak@mostwanted.pl
Fax. (+48 22) 825 00 88 wew. 121
Tel. (+48 22) 825 00 88 wew. 119Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej