więcej


Kalendarium

Konkurs dla młodzieży "Odnawialne źródła energii - szansa na stabilizację klimatu i lepsze jutro"

Wstęp: WOLNY
Od: 2011-03-21
Do: 2011-03-21

Opis

Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzież akademicką do udziału w konkursie "Odnawialne źródła energii energii – szansa na stabilizację klimatu i lepsze jutro". Pracę pisemną na jeden z wybranych tematów należy złożyć do 21 marca 2011 r. 


Więcej informacji

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie. Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest dr Halina Rechul. Jego głównym celem jest zainteresowanie młodzieży edukacją ekologiczną i energetyczną poprzez zachęcenie do zbadania roli odnawialnych źródeł energii w rozwiązaniu problemów środowiskowych, energetycznych i klimatycznych.

Konkurs adresowany jest do młodzieży z całej Polski, która w momencie ogłoszenia wyników (maj 2011) będzie mieć ukończone 17 lat i nie przekroczy 25. roku życia. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzież akademicka.


Lista tematów prac, które mogą być przedmiotem oceny jury konkursu:
  1. Szanse rozwoju rynku biopaliw w Polsce.
  2. Odpady (komunalne i przemysłowe) jako źródło energii.
  3. Energia słońca – aspekty ekologiczne i ekonomiczne. 
  4. Energia jądrowa w obronie klimatu.
  5. Dekarbonizacja – co to jest i w jakim stopniu jest realna?
  6. Konsekwencje polityki niskoemisyjnej dla Polski.
  7. Dlaczego Polska to jedno z atrakcyjniejszych w Europie miejsc do rozwoju energetyki wiatrowej?
  8. Zaangażowanie gmin na rzecz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii – czy twoja gmina jest aktywna?
  9. Technologie inteligentnych sieci (ang. smart grid technologies) w energetyce. 
  10. Czy biogazownie pomogą w ochronie środowiska i klimatu?

Istotnym elementem wpływającym na ocenę końcową będzie zaproponowanie przez autora konkretnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska i ochronę klimatu dzięki stosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowe wymagania zawarte są w regulaminie konkursu, który razem ze formularzem zgłoszeniowym można pobrać tutaj:
pełny regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej