więcej


Kalendarium

Konferencja międzynarodowa "W stronę gospodarki niskowęglowej w Polsce"

Wstęp: WOLNY
Od: 2010-12-17
Do: 2010-12-17

Opis

Koalicja Klimatyczna wraz z Bankiem Światowym, Ministerstwem Gospodarki i Fundacją im. Heinricha Bolla zapraszają na międzynarodową konferencję "W stronę gospodarki niskowęglowej w Polsce". Konferencja odbędzie się w piątek, 17 grudnia 2010 w Hotelu Radisson Blu (ul. Grzybowska 24) w Warszawie.


Więcej informacji

Polska jest krajem o wysokim stopniu uzależnienia gospodarki od paliw węglowodorowych. Ponad 90% energii elektrycznej jest produkowane z węgla. Choć jego znaczenie dla produkcji ciepła maleje, to również w tym sektorze nadal jest szeroko wykorzystywany. Wysoki udział węgla w produkcji energii jest spowodowany posiadaniem przez nasz kraj znaczących zasobów tego surowca i wieloletnim traktowaniem energetyki węglowej jako najważniejszego elementu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Wydobycie węgla powodowało zasolenie wód rzecznych i zajmowanie znacznej powierzchni ziemi na składowiska odpadów. Transport i spalanie węgla pociągały za sobą wzrost emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i dwutlenku węgla. Pomimo działań podejmowanych w ostatnich dwudziestu latach, których celem była restrukturyzacja i modernizacja tego sektora, nadal jest on jedną z najważniejszych przyczyn degradacji zasobów przyrodniczych w Polsce.

Wyzwaniem dla polskiej energetyki stała się konieczność dostosowania jej działania do wyższych standardów środowiskowych i harmonizacja zasad działania z wymogami Wspólnoty Europejskiej.

Zgodnie z raportem Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe do 2050 roku Polska powinna zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 50%. Nie będzie to możliwe bez zmian w sektorze energetycznym. Jednakże energetyka węglowa i powiązane z nią gałęzie gospodarki są miejscem pracy kilkuset tysięcy osób, mają też znaczący udział w wytwarzaniu polskiego dochodu narodowego. Stąd budowanie gospodarki niskowęglowej nie będzie procesem łatwym i szybkim.

Podczas wydarzenia, współorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, Koalicję Klimatyczną, Fundację im. Heinricha Bölla oraz Bank Światowy, zostaną zaprezentowane doświadczenia krajów UE w procesie odchodzenia do węgla (Niemcy, Wielka Brytania) oraz tych regionów Europy, w których kiedyś dominowała branża węglowa.

Na konferencji przedstawione zostaną również wyniki raportu Banku Światowego pt. Transformacja do gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Raport miał na celu ocenę skutków makroekonomicznych i fiskalnych wynikających z celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do 2020 i 2030 roku. W raporcie wykorzystano innowacyjne połączenie oddolnej analizy inżynieryjnej z odgórnym modelowaniem makroekonomicznym.

W jakim kierunku powinna zmierzać Polska, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w perspektywie roku 2020 i 2030? Czy opłaca się ponosić koszty i inwestować w dywersyfikacje źródeł wytwarzania energii elektrycznej, skoro korzyści pojawią się dopiero w przyszłości? Jakie zmiany w polityce energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej są możliwe w najbliższych latach? Do dyskusji zaproszono znakomitych panelistów.

***

Do organizatorów konferencji "W stronę gospodarki niskowęglowej", Koalicji Klimatycznej i Fundacji im. Heinricha Bölla dołączyły Bank Światowy oraz Ministerstwo Gospodarki, dzięki czemu program został wzbogacony o przedstawienie raportu Banku Światowego "Transformacja do gospodarki niskoemisyjnej w Polsce".

Ze względu na duże zainteresowanie konferencją oraz udział nowych partnerów zmianie ulega miejsce konferencji (Hotel Radisson Blu, ul. Grzybowska 24 w Warszawie), termin (17 grudnia 2010) pozostaje bez zmian.

Osoby, które już się zarejestrowały, nie muszą tego robić powtórnie.

Pozostałych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w konferencji. Liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie go faksem: 22 827 33 70 lub mailem na adres: koalicjaklimatyczna@gmail.com do poniedziałku, 13 grudnia 2010.


Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny w ZAPROSZENIU.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej