więcej


Kalendarium

VIII Dni Oszczędzania Energii we Wrocławiu, 3-4 XI 2010

Wstęp: WOLNY
Od: 2010-11-03
Do: 2010-11-04

Opis

Portal ChrońmyKlimat.pl zaprasza na VIII Dni Oszczędzania Energii (DOE). Zgodnie z tradycją Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju wraz z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska organizują już VIII Dni Oszczędzania Energii, które w tym roku odbędą się w dniach 3-4 listopada 2010 we Wrocławiu, w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej przy Hali Stulecia, pod nazwą „Energia w Budownictwie”.

Więcej informacji

Ideą przewodnią jest zwiększanie efektywności energetycznej w budownictwie oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach. Specjaliści z Polski i Europy dzielić się będą swoim doświadczeniem i wiedzą w tym zakresie.

Celem organizowanej przez nas konferencji jest popularyzacja zasad zrównoważonego budownictwa w aspekcie efektywności energetycznej oraz przedstawienie osiągnięć w Polsce z zakresu oszczędności energetycznej oraz doświadczeń z krajów zaprzyjaźnionych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: inwestorów, deweloperów, przedstawicieli samorządów, dostawców rozwiązań mających wpływ na energooszczędność w budownictwie, instalatorów, architektów, konstruktorów.

W przedsięwzięciu wezmą udział regiony z całej Europy: Jutlandia, Saksonia, Dolna Saksonia, Ukraina, Szwecja, Alzacja.

Plan VIII DOE obejmuje 2 dni:

  • Sesja I: Zrównoważone budownictwo, strategia rewitalizacji przestrzeni zurbanizowanej – wybrane elementy zrównoważonego budownictwa.
  • Sesja II: Efektywność energetyczna.


W trakcie dwudniowych DOE odbędą się następujące wydarzenia:

  • Konferencja tematyczna, w dwóch sesjach dotycząca przekrojowych zagadnień związanych z oszczędnością energetyczną termomodernizowanych budynków oraz z realizacją budownictwa zrównoważonego.
  • Panel doradców – seminarium z udziałem doradców, przedstawicieli firm, stowarzyszeń, fundacji ekologicznych.
  • Wystawka materiałów, urządzeń energooszczędnych i rozwiązań energooszczędnych oraz programów związanych z redukcją emisji CO2.
  • Uroczysta kolacja

Szczegółowy program DOE – do pobrania w pliku PDF.

W konferencji wezmą udział w roli prelegentów wybitni specjaliści:

dr inż. Halina Barbara Szczepanowska – architekt krajobrazu, były projektant i główny konsultant rozwoju zieleni oraz zadrzewień ulic i autostrad w Pracowni Urbanistycznej Zarządu miasta Nowy Jork. Były wykładowca SGGW w Warszawie oraz kierownik Pracowni Zieleni w Instytucie Kształtowania środowiska.
mgr inż. Bożena Herbuś – Inżynier Miejski Miasta Częstochowa, w latach 1997-2003 zastępca i dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, aktualnie także Naczelnik Wydziału Komunalnego.
dr hab.inż. Henryk Nowak – profesor Politechniki Wrocławskiej, dr inż. hab. kierownik Zakładu Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania, specjalista w zakresie stosowania technik termowizyjnych.
mgr Andrzej Rajkiewicz – wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Ekspert w zakresie inżynierii finansowej projektów dotyczących efektywności energetycznej w budynkach i w gospodarce komunalnej. Opracowuje wielobranżowe analizy dotyczące przedsięwzięć energooszczędnych w budownictwie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
mgr inż. Aleksander Panek – prezes zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Adiunkt w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ekspert w zakresie termomodernizacji i auditingu energetycznego.
mgr inż. Jerzy Żurawski – absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, audytor energetyczny, audytor CEM, ekspert Banku Światowego, konstruktor.
dr Andrzej Kassenberg – prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, członek m.in. komitetu „Człowiek i środowisko” PAN.
dr hab. inż. Robert Wójcik – profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Wydziale Nauk Technicznych, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zabezpieczania obiektów budowlanych. Rzeczoznawca Budowlany oraz biegły sądowy.
mgr inż. Piotr Sołtysek – od 1997 roku pracownik Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pełnomocnik Prezydenta Bielska-Białej do spraw zarządzania energią, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, autor bazy danych energetycznych budynków miejskich, wykładowca studiów podyplomowych z zakresu audytingu i certyfikacji energetycznej budynków.
Bartłomiej Ostrowski – dyrektor Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia. Zajmował się współpracą polsko-niemiecką, pracował w Kancelarii Premiera Saksonii oraz w Instytucie Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego w Dreźnie. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera, Roberta Schumana oraz hiszpańskiej Fundacji FAES.

Honorowy patronat: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych.
Patronat medialny: Materiały budowlane, Izolacje, Energia i Budynek, Administrator, Grupa e-budownictwo.pl, Rynek Instalacyjny, Inżynier Budownictwa, chrońmyklimat.pl, ogrzewnictwo.pl

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Współorganizatorzy: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Stowarzyszenie Agencji Poszanowania Energii
Miejsce: Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej, Wrocław

Szczegóły na www.cieplej.pl

Więcej informacji o konferencji uzyskać można:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław 

Natalia Palkowska
e-mail: natalia@cieplej.pl
tel. 071 326 13 43 kom. 509 202 887
  Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej