więcej


Kalendarium

II edycja studiów podyplomowych "Inwestycje w odnawialne źródła energii"

Wstęp: WOLNY
Od: 2010-10-01
Do: 2010-10-01

Opis

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w Warszawie zapraszają w roku akademickim 2010/2011 na II edycję studiów podyplomowych INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Studia będą prowadzone równolegle dla dwóch grup studyjnych w Warszawie i we Wrocławiu. 


Więcej informacji

Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego, z wykorzystaniem zaawansowanych metod analiz ekonomiczno-finansowych oraz z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i rynkowych, a także opanują umiejętność opracowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Znaczna cześć zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (case study), które będą skoncentrowane na branżach i technologiach OZE, zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach, w tym na lądowych farmach wiatrowych, biogazowniach rolniczych, kolektorach słonecznych, geotermalnych pompach ciepła oraz elektrociepłowniach na biomasę i innych w zależności od oczekiwań uczestników studiów. Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawcze rożnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE.

Studia adresowane są do prywatnych przedsiębiorców, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, przedstawicieli samorządów oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej.

 

Więcej informacji:

Ulotka na temat studiów
Strona internetowa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
www.ieo.pl
 Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej