więcej


Kalendarium

XI Europejska Konferencja Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Pogodowym (Kraków, 16-17 IX 2010)

Wstęp: WOLNY
Od: 2010-09-16
Do: 2010-09-17

Opis

Portal ChrońmyKlimat.pl zaprasza na „WRMA's 2010 European Meeting” – XI Europejską Konferencję Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Pogodowym, która odbędzie się 16-17 września 2010 roku w Krakowie. Spotkanie po raz pierwszy w swojej historii będzie miało miejsce w Polsce. Firma Consus S.A., współpracując z WRMA, ma zaszczyt być współorganizatorem tegorocznej edycji.

Więcej informacji

Odbywające się na całym świecie Kongresy WRMA to wydarzenia o międzynarodowej randze – ich inicjatorem jest założone w Stanach Zjednoczonych stowarzyszenie Weather Risk Management Association.

Tematami przewodnimi XI Europejskiej Konferencji Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Pogodowym w Krakowie będą możliwości wykorzystania derywatów pogodowych jako instrumentu zarządzania ryzykiem w różnych gałęziach gospodarki oraz strategie planowania finansowego w handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

W planie Konferencji przewidziano następujące panele tematyczne:

1. Derywaty pogodowe w nowoczesnym zarządzaniu ryzykiem pogodowym.
W tej części Konferencji znajdą się prelekcje związane z zagadnieniami takimi, jak teoria zarządzania ryzykiem pogodowym, cele stosowania derywatów pogodowych na rynku światowym oraz zasady zawierania kontraktów pogodowych, także w Polsce. Uzupełnieniem poruszanych tematów będą prezentacje przykładów kontraktów z różnych sektorów gospodarczych.
 
2. Fundusze dotyczące środowiska, rynek CO2 oraz zagadnienia związane z negocjacjami klimatycznymi po protokole z Kioto.
Podejmowane w ramach tego panelu tematy skupiać się będą wokół handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. kwestie podatkowe i prawne dla państw Unii Europejskiej po roku 2012, omówienie sytuacji na rynku uprawnień do emisji CO2 oraz czynne zarządzanie ryzykiem. Zagadnieniami, na które również znajdzie się miejsce w tej części, będą certyfikaty środowiskowe oraz związane z nimi regulacje i aspekty prawne.

3. Pozostałe tematy związane z aplikacją derywatów w praktyce.
Niemal tradycją stało się poświęcenie ostatniej części konferencji WRMA na poruszenie kwestii prawnych i podatkowych. Kontekstem będą tym razem obserwowane zmiany w zakresie globalnej regulacji rynku pochodnymi instrumentami finansowymi. W tej części poruszana jest również często problematyka jakości i ceny danych meteorologicznych.

Zagadnienia związane z tematami przewodnimi konferencji zaprezentowane zostaną przez zarówno polskich, jak i światowych specjalistów w tym zakresie. Wszystkie prelekcje odbędą się w obecności tłumaczy, w trybie dwujęzycznym, polsko-angielskim.

Więcej informacji: www.consus.eu/pl/wrma 


 


Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej