więcej


Kalendarium

Konferencja "Odnawialne źródła energii przyszłością nowoczesnej gospodarki"

Wstęp: WOLNY
Od: 2010-09-06
Do: 2010-09-07

Opis

Portal ChrońmyKlimat.pl oraz Most Wanted! Conferences zapraszają na konferencję "Odnawialne źródła energii przyszłością nowoczesnej gospodarki", która odbędzie się w dniach 6-7 września 2010 r. w Warszawie, w centrum bankowo-biurowym Kaskada przy al. Jana Pawła II 12.


Więcej informacji

Konferencja zorganizowana jest w odpowiedzi na szybko rozwijający się sektor energii odnawialnej w Polsce oraz zadania postawione przez Unię Europejską. Nasz kraj stoi przed koniecznością zwiększenia efektywności wykorzystania energii i zmianą struktur źródeł jej wytwarzania.
 
Zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” odnawialne źródła energii zdefiniowano jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

Tegoroczna Konferencja Odnawialne Źródła Energii stworzy Państwu możliwość spotkania ciekawych osób – uznane autorytety w swoich dziedzinach, wymiany doświadczeń w ciekawych dyskusjach.


Najważniejsze zagadnienia przewidziane w ramach konferencji:

 • Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.
 • Kryzys energetyczny – mit czy rzeczywistość?
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do 2020 roku
 • Przepisy prawne dotyczące energetyki odnawialnej
 • Od koncesji po świadectwo – czyli zielone, czerwone, żółte, brązowe, fioletowe certyfikaty kierunki i zasady funkcjonowania systemów
 • Prognozy cen energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz cen zielonych certyfikatów do 2015 r.
 • Procedura przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci operatora systemu przesyłowego, wymagania operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie przyłączenia ich do sieci odnawialnych źródeł energii
 • Współfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii z programów krajowych (pożyczki, kredyty preferencyjne, dotacje celowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
 • Wsparcie finansowe banków w Odnawialne Źródła Energii
 • System naboru i oceny projektów dotyczących OZE współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Biogaz, Aspekty technologiczne na przykładzie Viessmann
 • Wyzwania związane z energetycznym wykorzystaniem biomasy w świetle nowej dyrektywy UE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii
 • Bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
 • Małe farmy wiatrowe
 • Budowa farmy wiatrowej
 • Jakie są perspektywy rozwoju energetyki słonecznej w Polsce?
 • Rodzaje kolektorów słonecznych, ich wady i zalety, Sposoby instalacji i możliwości wykorzystania
 • Fotowoltaika
 • Rozwój energetyki geotermalnej w Polsce
 • Plusy wykorzystywania energii geotermalnej (Viessmann)
 • Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój OZE – możliwości PPP
 • Rola regionów, samorządów, gmin w rozwoju energetyki odnawialnej
 • Wykorzystanie wód termalnych na przykładzie Uniejowa
 • Praktyczne aspekty realizacji programu „Biogazownia w każdej gminie”

Do udziału zapraszamy:

Przedsiębiorstwa z branży energetycznej: elektrownie, elektrociepłownie, spółki dystrybucyjne, przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą i obrotem energii oraz przemysłowi odbiorcy energii, przemysł papierniczy

W szczególności do udziału w konferencji zapraszamy kadrę zarządzającą oraz przedstawicieli departamentów i działów:

 • Departament Strategii, Rozwoju, Nowych Technologii
 • Departament Techniczny, Eksploatacji
 • Departament Produkcji
 • Departament Ochrony Środowiska
 • Departament Handlu, Sprzedaży
 • Departament Prawny, Rynku Energii
 • Wydział Ruchu Bloków
 • Przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji energii odnawialnej
 • Stowarzyszenia, instytucje i organizacje działające w dziedzinie odnawialnych źródeł energii
 • Firmy doradcze obsługujące branżę energetyczną
 • Kancelarie prawne specjalizujące się w obsłudze sektora energetycznego
 • Banki


Więcej informacji pod adresem: www.mostwanted.pl/odnawialne_zrodla_energii

W sprawie zgłoszenia lub pytań prosimy o kontakt:
kgrzelak@mostwanted.pl
Fax. (+48 22) 825 00 88 wew. 121
Tel. (+48 22) 825 00 88 wew. 119Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej