więcej


Kalendarium

Międzynarodowa Konferencja NEUF 2010

Wstęp: WOLNY
Od: 2010-06-18
Do: 2010-06-18

Opis

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VI już edycji: Międzynarodowej Konferencji NEUF 2010 – New Energy User Friendly "Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji”, która odbędzie się 18 czerwca 2010 r. (g. 9.00-17.00) w Ministerstwie Gospodarki, w Sali Pod Kopułą, pl. Trzech Krzyży 3/5, w Warszawie.

Więcej informacjiPatronami medialnymi wydarzenia są: Rzeczpospolita, Nowa Energia, Eco Manager, Czysta Energia, Energia i Budynek oraz portal ChrońmyKlimat.pl.

Swój udział w konferencji potwierdziła pani Connie Hedegaard, Komisarz ds. Klimatu, Komisja Europejska.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie fundamentalnych dla Polski kwestii wypracowania kompromisu między wytycznymi Pakietu Klimatyczno-Energetycznego, a potrzebami naszej gospodarki, co odzwierciedla realizacja Narodowego Programu Redukcji Emisji. Zaproszeni eksperci, reprezentujący trzy funkcjonalne podejścia do problemu zrównoważonego rozwoju w gospodarce – instytucjonalny, naukowy i biznesowy, przedstawią możliwe drogi rozwoju w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału OZE w bilansie energii końcowej, wzrostu efektywności, zastosowania czystych technologii węglowych i restytucji źródeł przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa rozwoju polskiej gospodarki.

Swój udział w konferencji potwierdzili:
Connie Hedegaard, komisarz ds. Klimatu, Komisja Europejska
Waldemar Pawlak, wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki 
prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska
prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.


Do uczestnictwa zaproszono również Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów, Hannę Gronkiewicz–Waltz, prezydenta m.st. Warszawy oraz przedstawicieli świata nauki, poszczególnych sektorów polskiej gospodarki i organizacji pozarządowych.

Konferencja jest otwarta i ma charakter międzynarodowy. W efekcie dyskusji ekspertów z kraju i zagranicy będzie można wskazać, w jaki sposób założenia Narodowego Programu Redukcji Emisji mogą zostać ugruntowane w polskim prawie oraz przyjęte i zaakceptowane przez polskie społeczeństwo jako szansa na wzrost konkurencyjności przemysłu i poprawę dostępu do taniej i czystej energii.


Pobierz pliki PDF:
Program konferencji
Formularz zgłoszeniowyZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej