więcej


Kalendarium

Panel dyskusyjny: Jak poprawić efektywność energetyczną polskiego budownictwa

Wstęp: WOLNY
Od: 2010-04-26
Do: 2010-04-26

Opis

Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza do udziału w panelu dyskusyjnym pt.: "Jak poprawić efektywność energetyczną polskiego budownictwa", organizowanym pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2010 r. w godzinach 10:00-13:00 w Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka 6/8 w Warszawie.

Więcej informacji

W grudniu 2009 roku Parlament Europejski i Rada Europejska zatwierdziły dużą nowelizację Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, tzw: EPBD (2002/91/EC). Przewiduje ona, że od 2018 roku budynki użyteczności publicznej, a od 2020 roku wszystkie nowe budynki będą musiały spełniać standardy zeroemisyjności. Jednocześnie zaostrzono kryteria dotyczące efektywnej energetycznie renowacji istniejących budynków oraz wydawania certyfikatów energetycznych.

Celem spotkania organizowanego przez InE będzie wskazanie narzędzi, które zapewnią spełnienie przez Polskę oczekiwanych standardów w zakresie efektywności energetycznej budynków do 2020 roku. Rozwiązań będziemy poszukiwać w ramach dwóch komplementarnych tematów: wymagań technicznych dla budynków oraz planowania przestrzennego.

Organizaotor zaprasza do dyskusji z panelistami z Ministerstwa Infrastruktury, Instytutu Techniki Budowlanej, przedsiębiorstw: ISOVER oraz Dworek Polski, a także Zielonego Instytutu.

Osoby zainteresowane udziałem zaprasamy do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego do dnia 12.04.2010 r.

Formularz dostępny jest pod adresem: www.ine.improve.pl/lang/pl/page/konferencje/id/10/view/4/


Zaproszenie na debatę - plik PDF
Program debaty - plik
PDF
Informacja o panelistach - plik
PDF


Więcej informacji: Instytut na rzecz Ekorozwoju
www.ine-isd.org.plZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej