więcej


Kalendarium

Konferencja: Edukacja ekologiczna a ochrona klimatu

Wstęp: WOLNY
Od: 2010-04-13
Do: 2010-04-13

Opis

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach zaprasza na I Wojewódzką Konferencję Ekologiczną: "Edukacja ekologiczna a ochrona klimatu", która odbędzie się 13 kwietnia 2010 r. w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach.

Więcej informacji

Cele konferencji:
• Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie znajomości zagrożeń;
• Uświadomienie przyczyn i skutków globalnego ocieplenia;
• Ochrona klimatu – rola edukacji na poszczególnych etapach kształcenia;
• Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;
• Kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie;
• Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody;
• Promowanie zachowań mających na celu ochronę Planety;
• Promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego;
Adresaci:
• Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego;
• Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatów łowickiego, skierniewickiego i rawskiego

Patronat :
• Marszałek Województwa Łódzkiego
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
• Burmistrz Miasta Łowicza;
• Instytut na Rzecz Ekorozwoju 
• Portal ChrońmyKlimat.pl 
• Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki;

Patronat medialny:
• Polska Dziennik Łódzki ITS;
• Radio RSC

Wsparcie organizacyjne:
• Prezydent Miasta Skierniewice
• Burmistrz Miasta Łowicza
• Wójt Gminy Skierniewice 
• Wójt Gminy Maków
• Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
• Wójt Gminy Kowiesy
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej
• Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 
• Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice
• Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
• Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Oddziału w Skierniewicach

Pobierz plik PDF:
Program konferencji

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach ogłasza konkurs o tematyce ekologicznej pod hasłem „Ziemia jest piękna” adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: łowickiego, skierniewickiego i rawskiego. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 kwietnia 2010 r. podczas konferencji „Edukacja ekologiczna a ochrona klimatu”.

Więcej informacji na stronie www.kuratorium.lodz.pl


Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej