więcej


Kalendarium

Konferencja „Efektywność energetyczna i planowanie energetyczne w gminach jako instrumenty polityki klimatycznej”

Wstęp: WOLNY
Od: 2009-11-24
Do: 2009-11-24

Opis

Portal ChronmyKlimat.pl, Koalicja Klimatyczna, Fundacja Aeris Futuro oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii zapraszają 24 listopada 2009 r. do udziału w konferencji „Efektywność energetyczna i planowanie energetyczne w gminach jako instrumenty polityki klimatycznej”, która odbędzie się w Poznaniu w czasie Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2009.

Więcej informacji

Udział jest bezpłatny i dla 25 uczestników czekają darmowe bilety wstępu na Targi POLEKO.

W Polsce panuje relatywnie niski poziom wiedzy społecznej o efektywności energetycznej. Konieczne jest pilne popularyzowanie wiedzy, wymiana doświadczeń i prezentacja najlepszych praktyk szczególnie wśród samorządowców.

Konferencja ma na celu promowanie wiedzy, wymianę doświadczeń i wspieranie praktyk, które motywują do efektywnego użytkowania energii i zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Celem długookresowym jest zapewnienie, że w 2020 roku emisja gazów cieplarnianych w Polsce będzie o 40% niższa niż w roku 1988, że Polska zwiększy efektywność wykorzystania energii o co najmniej 20% w porównaniu z rokiem 2005 i że znacznie zwiększy udział energii ze źródeł odnawialnych.

Dialog społeczny, cecha charakterystyczna każdej demokracji, jest ważnym elementem osiągnięcia takiego celu. Konferencje i debaty rozwijają świadomość społeczeństwa, jak i precyzują idee i dobre praktyki. Rozpowszechnianie informacji o takich wydarzeniach jest kluczowym elementem ich sukcesu.

Fundamentalne znaczenie dla rozwoju praktyk promujących efektywność energetyczną ma zaangażowanie się w proces na każdym poziomie, włącznie z samorządami gminnymi i powiatowymi, jak i ministerstwami. Mamy nadzieję, że ta konferencja będzie szansą na kontynuację i rozwinięcie dialogu między zainteresowanymi większą efektywnością w przyszłości w naszym kraju.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do 17 listopada na adres aszaflarska@aeris.eko.org.pl lub faxem: 012 430 08 22.

Wszelkich informacji udzieli Joanna Mieszkowicz – jmieszkowicz@aeris.eko.org.pl lub tel.: 693 589 391

Zapraszamy!


W załączeniu:
Program konferencji z informacją o organizatorach i partnerach
Formularz zgłoszeniowy
Mapa i informacje dodatkowe
 


Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej