ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Do pobrania


Na potrzeby konkursu zamieszczamy materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów. Są wśród nich m.in. gotowe scenariusze lekcji, a także artykuły i publikacje poszerzające wiedzę o ochronie klimatu.

Scenariusze lekcji

Lekcja z klimatem:
http://www.mos.gov.pl/artykul/3621_lekcja_z_klimatem/13635_lekcja_z_klimatem.html

Wybór scenariuszy lekcji dla gimnazjów i nie tylko:
http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=55

źródło: Ministerstwo Środowiska

Edukacja z Klimatem - scenariusze lekcji:
http://zielonewydarzenia.pl/files/pliki/Edukacja_z_klimatem_-_scenariusze.pdf

źródło: Fundacja Aeris Futuro

Przykładowe scenariusze lekcji:
http://www.klimat.edu.pl/dla-nauczycieli/

źródło: Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła”

Inne materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

Odnawialne źródła energii (OZE):
http://www.stopzmianomklimatu.pl/materialy/11.pdf

Zmiany klimatu:
http://www.stopzmianomklimatu.pl/materialy/10.pdf

Alfabet pojęć:
http://www.stopzmianomklimatu.pl/materialy/12.pdf

źródło: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Zielona lekcja:
http://zielonalekcja.pl/tag/gimnazjum/

źródło: Portal zielonalekcja.pl, Abrys Sp. z o. o.

Opracowania i publikacje

Ulotki projektu "Dobry Klimat dla powiatów":

Globalne ocieplenie
Energetyka rozproszona
Efektywność energetyczna

Publikacja projektu "Dobry Klimat dla powiatów":

Powiatowy Poradnik Klimatyczny

Ulotki projektu "Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat":

Energetyka wodna
Biogaz
Energetyka słoneczna
Energetyka wiatrowa
Pompy ciepła
Efektywność energetyczna
Energetyka geotermalna

źródło: InE


Pliki do pobraniaZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej