ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Ankieta

Na ile tematyka dotycząca zmian klimatu była dla Ciebie nowa przed przystąpieniem do konkursu?

1 - tematyka była mi dobrze znana
2
3
4
5 - była to dla mnie całkiem nowa tematyka

W jakim stopniu udział w konkursie zachęcił Cię do działań na rzecz ochrony klimatu?

1 - nie zachęcił mnie
2
3
4
5 - bardzo mnie zachęcił

W jakim stopniu Twoja wiedza na podstawie materiałów dostępnych na stronie projektu została poszerzona?

1 - nie została poszerzona
2
3
4
5 - bardzo się poszerzyła

Czy skorzystałaś / skorzystałeś z materiałów na temat ochrony klimatu i odnawialnych źródeł energii dostępnych na stronie projektu?

TAK
NIE

Jak oceniasz przebieg konkursu?

1
2
3
4
5

Dziękujemy!Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej