ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


PPNR

Warsztaty w Starogardzie Gdańskim za nami (18162)

2015-01-30

Drukuj
galeria

Warsztaty otworzył starosta powiatu starogardzkiego pan Leszek Burczyk, aut. Bartosz Gracz, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Wczoraj, 29 stycznia, zgodnie z przyjętym harmonogramem odbyły się w Starogardzie Gdańskim warsztaty poświęcone Pilotażowemu Programowi Niskoemisyjnego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele lokalnych władz i instytucji, biznesu, organizacji pozarządowych i społeczeństwa.

Całodzienne spotkanie w którym uczestniczyło niemal 40 osób miało charakter zajęć warsztatowych prowadzonych przez ekspertów w pięciu grupach: rolnictwo i tereny zielone, energetyka, gospodarka komunalna i odpadami, transport oraz budowanie świadomości. Uczestnicy przed warsztatami zapoznali się z materiałami diagnozującymi obecną sytuację powiatu, a w trakcie dokonali ich oceny. Ostatnim etapem prac była dyskusja, w której goście wskazali najważniejsze z punktu widzenia niskoemisyjnej gospodarki silne i słabe strony powiatu oraz możliwe szanse i zagrożenia dla jego rozwoju. Wypracowane wnioski staną się podstawą do dalszych prac.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za poświęcony za czas i aktywny udział w zajęciach. Podczas następnego spotkania planowanego na początek marca zostanie dokonana ocena propozycji Pilotażowego Programu Niskoemisyjnego Rozwoju. Do tego czasu będą trwały intensywne prace eksperckie nad jego treścią.

Osoby zainteresowane serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w trakcie warsztatów.


Pliki do pobrania


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej