ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Praktyczna metoda liczenia śladu węglowego dla powiatu (18724)

2015-07-24

Drukuj
galeria

Udostępniamy państwu opracowanie „Metodyka oceny poziomu emisji gazów cieplarnianych w wybranych powiatach dla lat 2005, 2010 i 2013 z podziałem na sektory”. Może ono pomóc jednostkom samorządu terytorialnego w samodzielnym wykonaniu obliczeń śladu węglowego lub pełnić rolę wspierającą w takim działaniu realizowanym przez podmiot zewnętrzny.

Opracowanie zostało wykonane w ramach wspólnego projektu realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przy wsparciu Związku Powiatów Polskich i organizację Energy Community Plus z Wielkiej Brytanii. Zawiera ono opis metody obliczania emisji gazów cieplarnianych dla powiatów: kwidzyńskiego, poddębickiego i starogardzkiego oraz dwóch miast na prawach powiatu: miasta na prawach powiatu Jaworzna i Płocka. W trakcie prac kierowano się, na ile to było możliwe, metodyką Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), którą stosuje do oceny postępów poszczególnych krajów w dziedzinie ochrony klimatu. Opracowaniem objęto główne obszary emisji gazów cieplarnianych, tzn.: przemysł, energetykę i gospodarkę mieszkaniową, transport, gospodarkę odpadami komunalnymi oraz procesy oczyszczania ścieków komunalnych, rolnictwo, a także użytkowanie gruntów.

Załącznik 1 do „Metodyki oceny poziomu emisji gazów cieplarnianych…” zawiera opis oszacowania ilości gazu powstającego na składowiskach, wykonanego zgodnie z modelem IPCCWM. Udostępniamy Państwu przykładowe arkusze obliczeniowe dla wszystkich powiatów wykorzystane do tych wyliczeń.

Oprócz tabel zamieszczamy również wersje elektroniczne publikacji "Śladów węglowych" oraz sam dokument „Metodyka oceny poziomu emisji gazów cieplarnianych..."


Pliki do pobrania


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej