ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Quiz

pomaga uniknąć problemów ze zdrowiem
jest drogi i rzadko kiedy opłacalny
zmniejsza wydatki na energię
poprawia komfort życia


30%
18%
6%


klimatyzacji
izolacji
kontrolowanej wentylacji
mostkom termicznym
wykorzystaniu energii słonecznej
wielkim oknom


w 2016 roku
w 2021 roku
w 2026 roku


15%
70%
95%


7x razy więcej niż dom energooszczędny
3x mniej niż dom energooszczędny
ponad 2x więcej niż dom energooszczędny


To miejsca, przez które z domu ucieka więcej ciepła niż przez pozostałe części przegród zewnętrznych
Mostki termiczne zwiększają rachunki za ogrzewanie
Mogą być liniowe i punktowe, poważniejszy problem stanowią te pierwsze


5 cm
30 cm
100 cm


2% rocznych dochodów gospodarstwa domowego
10% rocznych dochodów gospodarstwa domowego
18% rocznych dochodów gospodarstwa domowego


wyższe odpowiednio o 10–15% i 20–25% niż domu standardowego
wyższe odpowiednio o 50% i 100% niż domu standardowego
niższe o 20% niż domu standardowego


180-190 tys. zł
220-230 tys. zł
250-260 tys. zł


duże okna od strony południowej, małe od północnej
duże okna od strony wschodniej, małe od południowej
duże okna od strony północnej, małe od wschodniej
duże okna od strony zachodniej, małe od wschodniej


Dom inteligentny to budynek naszpikowany mniej lub bardziej przydatnymi gadżetami. Jest jedynie wyznacznikiem luksusu
Rozwiązania zastosowane w domu inteligentnym mają przede wszystkim za zadanie obniżyć koszty związane z eksploatacją
Dom inteligentny to bardzo często dom niskoenergetyczny


określa, ile energii rocznie potrzeba do jego ogrzania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji budynku
zawiera propozycje możliwych usprawnień ograniczających zapotrzebowanie na energię przez budynek
w przypadku budynku użyteczności publicznej certyfikat energetyczny określa także, ile energii rocznie pochłania jego oświetlenie


16-18°C w pokoju mieszkalnym i sypialni, 20-22°C w kuchni
18-20°C w kuchni i sypialni, 20-22°C w pokoju mieszkalnym
16-18°C w kuchni i sypialni, 20-22°C w pokoju mieszkanym


panelom fotowoltaicznym
kolektorom słonecznym
pompie ciepła
przydomowemu wiatrakowi


Warunki klimatyczne w Polsce nie wymagają stosowania układów z systemami chłodzenia i klimatyzacji dla zapewnienia odpowiedniego komforty użytkowania
Korzystanie z klimatyzacji źle wpływa na zdrowie ze względu na obecne w urządzeniach grzyby i bakterie
Instalacje klimatyzacji są bardzo energochłonne, a ich eksploatacja jest bardzo kosztowna, dlatego należy ograniczać ich stosowanie


Około 95% pobieranej przez żarówkę energii przetwarzane jest na ciepło, a jedynie 5% na światło
Stosunek emitowanego przez nie światła wyrażony w lumenach do pobieranej mocy wyrażonej w watach wynosi bardzo mało – jedynie 14 lm/W
Pracują względnie krótko – świecą zaledwie około 1000 godzin, nawet 20 razy krócej niż LED-y


Prosument to osoba, która posiada szeroką wiedzę na temat danego produktu lub usługi, wykorzystuje ją podczas zakupów i dzieli się nią z innymi
To wytwórca i równocześnie odbiorca energii elektrycznej
Jest jednocześnie producentem i konsumentem


Rośliny usuwają z powietrza dwutlenek węgla i uwalniają tlen
Rośliny przywracają właściwy skład chemiczny powietrza
Rośliny wpływają korzystnie na utrzymanie optymalnego poziomu wilgotnościPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej