ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


O projekcie


Energooszczędne 4 kąty

Zainteresowanie energooszczędnym oraz pasywnym budownictwem na świecie stale rośnie, jednak w Polsce tego typu inwestycje nadal należą do rzadkości. A w perspektywie kilku lat, m.in. w związku z nowelizacją dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, energooszczędne rozwiązania w budownictwie staną się przecież koniecznością.

Zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE od stycznia 2019 r. budynki użyteczności publicznej, a od stycznia 2021 r. już wszystkie nowo wznoszone budynki, będą musiały być projektowane i wykonywane jako zeroenergetyczne, czyli charakteryzujące się niemal zerowym zużyciem energii.

Podstawową barierą dla rozwoju budownictwa energooszczędnego i pasywnego wydaje się być brak kompleksowych informacji na ten temat oraz towarzysząca temu często obawa przed wysokimi kosztami realizacji takich inwestycji. Tymczasem, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE), koszty budowy i eksploatacji budynków energooszczędnych, zbudowanych zgodnie z nowymi normami unijnymi, mogą być nawet o 37% niższe niż w przypadku budynków standardowych.

Aby wzbudzić w Polsce zainteresowanie budownictwem energooszczędnym i pasywnym, Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) realizuje dwuletni projekt pt. "Energooszczędne 4 kąty", współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ochrona klimatu, prowadzona m.in. poprzez działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej i wzrost wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jest jednym z głównych kierunków działalności Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Działania podejmowane w sektorze budownictwa są niezwykle ważne, ponieważ – jak pokazują dane Komisji Europejskiej – budynki są odpowiedzialne za ponad 40% łącznego zużycia energii w UE i za około 35% emisji gazów cieplarnianych. Projekt „Energooszczędne 4 kąty" realizowany jest we współpracy z ekspertami Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), posiadającymi szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w obszarze zrównoważonego budownictwa.

Głównym celem projektu jest dostarczenie kompleksowych i rzetelnych informacji na temat energooszczędnego i pasywnego budownictwa oraz zainteresowanie wyborem inwestycji, które są przyjazne nie tylko dla swoich mieszkańców, lecz także dla środowiska.


Cele szczegółowe projektu:

  • Zwiększenie zainteresowania inwestycjami energooszczędnymi i pasywnymi, szczególnie wśród osób planujących zakup mieszkania lub budowę domu.
  • Dostarczenie fachowej wiedzy osobom planującym zakup mieszkania lub budowę domu, zaznajomienie z technicznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami energooszczędnych i pasywnych inwestycji.
  • Podniesienie poziomu świadomości w zakresie możliwości dofinansowania dla osób budujących i kupujących domy oraz mieszkania o niskim zużyciu energii.
  • Upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie energooszczędnego i pasywnego budownictwa w Polsce.

W ramach projektu, dzięki współpracy z ekspertami Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), Instytut na rzecz Ekorozwoju stworzy multimedialny poradnik, stanowiący rozbudowaną bazę wiedzy, przydatną szczególnie osobom planującym zakup mieszkania lub budowę domu.

Co miesiąc, począwszy od maja 2013 roku, na stronie internetowej projektu www.chronmyklimat.pl/4katy ukazywać się będzie multimedialna prezentacja, której towarzyszyć będzie rzetelny tekst ekspercki pogłębiający dany temat oraz wywiad problemowy, ukazujący określony aspekt budownictwa energooszczędnego z perspektywy inwestora, przedsiębiorcy, architekta lub innego specjalisty. W ten sposób opracowanych zostanie 20 bloków tematycznych.

Przygotowany zostanie także katalog dobrych przykładów w zakresie energooszczędnego i pasywnego budownictwa, a najciekawsze inwestycje realizowane w Polsce będzie można bliżej poznać dzięki serii reportaży połączonych z fotorelacją.

Realizacji projektu towarzyszyć będą także liczne konkursy, zachęcające do pogłębiania i utrwalania zdobytej wiedzy. Co miesiąc do wygrania atrakcyjne upominki – wystarczy odpowiedzieć na trzy proste pytania!

Kontakt:
4katy@chronmyklimat.pl
tel. 22 851 04 03Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej