ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Zaproszenie do konsultacji wersji roboczej Pilotażowego Programu Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego (18533)

2015-05-12

Drukuj
galeria

Prace nad Pilotażowym Programem Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego wchodzą w ostatnią fazę. Przedstawiamy do szerokich konsultacji propozycję wersji ostatecznej PPNR.

Kilkumiesięczne prace nad Pilotażowego Programu Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego powoli acz nieubłaganie zbliżają się do końca. Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy do wyrażenia swoich uwag i spostrzeżeń do propozycji ostatecznej wersji programu, którą mogą pobrać Państwo poniżej. Należy je przesyłać na adres ppnr@ine-isd.org.pl do 22 maja, a mogą mieć formę oddzielnego materiału lub być naniesione bezpośrednio na dokument.

Przedstawiony poniżej, a przygotowany przez ekspertów program, skupia się na pięciu kluczowych obszarach, nazwanych w dokumencie osiami niskoemisyjnego rozwoju: energetyce, turystyce, sektorze spożywczym, bazie surowcowej i transporcie. W ramach każdego z nich autorzy wskazują możliwe do przeprowadzenia działania, wyciągając przed nawias tzw. działania flagowe. Mają one charakter przekrojowy i ich realizacja ma szczególne znaczenia dla uzyskania efektu końcowego.

Warto pokreślić, że zaprezentowana propozycja Programu Niskowęglowego Rozwoju nie tylko zawiera konkretne działania mające ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, ich efekty i możliwe źródła finasowania niezbędnych inwestycji. Eksperci mając świadomość, że niezbędne jest zrozumienie i wsparcie dla realizacji programu przez mieszkańców powiatu, organizacje pozarządowe, lokalne władze i decydentów wskazują i proponują rozwiązania, które mogą takie zrozumienie i wsparcie budować.

Już dziś dziękujemy wszystkim, którzy poświęcali swój czas i energię na spotkania z nami i dotychczasowe prace. Prosimy jednocześnie wszystkich o aktywne uczestnictwo w końcowym etapie prac nad programem.

Konferencja zamykająca prace nad Pilotażowym Programem Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego planowana jest na koniec maja. O szczegółach będziemy informować zarówno na stronie poświęconej projektowi DOKLIP w ramach którego tworzony jest program, jak również e-mailowo i przez serwisy gmin wchodzących w skład powiatu starogardzkiego.


Pliki do pobrania


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej