ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Wersja robocza „Diagnozy” dla powiatu starogardzkiego jest już gotowa (18240)

2015-02-19

Drukuj
galeria

Ratusz w Starogardzie Gdańskim, fot. magro_kr., cc-by-sa-2.0

Zakończył się pierwszy etap prac nad Pilotażowym Programem Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego. Jego efektem jest dokument „Diagnoza” opisujący stan aktualny oraz wynikające z niego konsekwencje dla tworzenia i wdrażania PPNR.

Obok ogólnych informacji dotyczących idei niskowęglowego rozwoju oraz przewidywanych dla regionu konsekwencji zmian klimatu, autorzy materiału skupiają się przede wszystkim na szczegółowej analizie aktualnego stanu gospodarki powiatu starogardzkiego. Bazują przy tym na kilku źródłach. Są to: dokumenty strategiczne, które powstały w ciągu ostatnich lat na potrzeby rozwoju regionu, opracowania naukowców oraz analizy własne, będące efektem m.in. dotychczasowych prac prowadzonych w ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów, jak również warsztatów, które odbyły się 29 stycznia br. w Starogardzie Gdańskim. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy, lokalni liderzy, przedstawiciele biznesu, władz powiatowych i gminnych oraz organizacji pozarządowych.

„Diagnoza” skupia się na pięciu kluczowych obszarach: energetyce, transporcie, terenach wiejskich (w tym lasy), przedsiębiorczości i instytucjach oraz kwestii budowania świadomości. Wykorzystując analizę SWOT określa silne i słabe strony powiatu z perspektywy przejścia do gospodarki niskowęglowej. Wskazuje również szanse i możliwe zagrożenia, które będą towarzyszyły w tej drodze.

Materiał ma charakter roboczy, a jego ostateczna wersja powstanie po etapie konsultacji społecznych, co nastąpi w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Kolejnym etapem będzie spotkanie, podczas którego grupa robocza w skład której wchodzą mieszkańcy, lokalni liderzy, przedstawiciele biznesu i władz, wspólnie z ekspertami ustali cele, zasady i kierunki rozwoju niskoemisyjnego powiatu. Pomoże również przy ocenie podstawowych potrzeb inwestycyjnych oraz wskaże niezbędne działania „miękkie” niezbędne do przeprowadzenia konwersji. W efekcie konsultacji zostaną sformułowane sugestie zmian instytucjonalnych, wskazane możliwe źródła finansowania oraz określone sposoby monitorowania przyszłych działań. Spotkanie warsztatowe planowane jest na pierwszą połowę marca.


Pliki do pobrania


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej