ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Szanse i bariery energetyki rozproszonej – podsumowanie debaty (17304)

2014-05-29

Drukuj
galeria

Energetyka rozproszona jest obszernym pojęciem obejmującym nie tylko stronę podażową, tj. produkcję energii cieplnej, elektrycznej czy paliw transportowych z wykorzystaniem lokalnych zasobów, lecz także stronę popytową, czyli wykorzystanie tejże energii – pisze Mariusz Wójcik w  podsumowaniu debaty portalu ChronmyKlimat.pl.

Debata online portalu ChronmyKlimat.pl pt. „Energetyka rozproszona – w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery” odbyła się 28 maja 2014 r. Udział w debacie wzięli:

• Mariusz Wójcik z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej

 prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej,

dr Włodzimierz Grochal ze Świętokrzyskiego Centrum Innowacji iTransferu Technologii,

dr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju,

Katarzyna Motak, prezes Związku Pracodawców "Forum Energetyki Odnawialnej",

Paweł Bartoszewski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Podczas debaty uczestnicy odpowiadali m.in. na pytania internautów zadawane poprzez chat online. Już wkrótce zapis wideo debaty dostępny będzie na profilu ChronmyKlimat.pl w portalu YuoTube. Tymczasem poniżej prezentujemy podsumowanie tego wydarzenia.

 

Energetyka rozproszona jest obszernym pojęciem obejmującym nie tylko stronę podażową, tj. produkcję energii cieplnej, elektrycznej czy paliw transportowych z wykorzystaniem lokalnych zasobów, lecz także stronę popytową, czyli wykorzystanie tejże energii. Tematów poruszonych w dyskusji było wiele, jednak wśród najważniejszych znalazły się:

  • energetyka rozproszona jako element bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez uniezależnienie od importu paliw kopalnych,
  • opłacalność energetyki prosumenckiej w kontekście nowo projektowanych przepisów oraz programu wsparcia z NFOŚiGW „Prosument”,
  • efektywność energetyczna jako istotny element energetyki rozproszonej,
  • korzyści dla obywateli oraz gospodarki Polski wynikające z rozwoju mikroinstalacji OZE.

Podczas debaty uczestnicy zaznaczyli rolę energetyki rozproszonej opartej na OZE w kreowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Obecnie polska energetyka importuje znaczne ilości gazu, ropy, a od kilku lat również węgla kamiennego. Rozwój mikroinstalacji OZE może w znacznym stopniu uniezależnić polską gospodarkę od importu surowców z zagranicy co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego w zakresie wykorzystania krajowych zasobów.

Szeroko omawiany był temat energetyki prosumenckiej, w której konsument jest jednocześnie producentem energii. Uczestnicy wskazali na ogromne korzyści wynikające z rozwoju mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych, wśród których wymieniono: obniżenie rachunków za energię, lokalne bezpieczeństwo dostaw energii, nowe lokalne miejsca, rozwój nowych technologii, pozytywny wpływ na środowisko naturalne, redukcja emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie uczestnicy zgodzili się, że projektowane przepisy ustawy o OZE i małego trójpaku nie są wystarczające, aby zapewnić opłacalność mikroinstalacji w gospodarstwach domowych i tym samym zapewnić odpowiedni rozwój rynku energetyki prosumenckiej.

W kontekście energetyki prosumenckiej Paweł Bartoszewski z NFOŚiGW wskazał główne założenia programu „Prosument”, w ramach którego oferowane jest dofinansowanie na mikroinstalacje dla gospodarstw domowych. Uczestnicy wyrazili jednak swoje obawy, że sam program może nie wystarczyć, by zapewnić odpowiedni rozwój technologii.

Wskazano również na znaczenie efektywności energetycznej, która powinna iść w parze z rozwojem mikroinstalacji OZE. W pierwszej kolejności należy rozważać działania minimalizujące zużycie energii, dopiero po ich wyczerpaniu należy rozważać instalację źródeł odnawialnych.

Wszyscy uczestnicy debaty wskazali na konieczność stworzenia wieloletniej i spójnej strategii rozwoju energetyki w Polsce opartej na rzetelnej analizie posiadanych zasobów, w tym zasobów odnawialnych.

 

Mariusz Wójcik, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
dla ChronmyKlimat.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej