ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Nieuchronny upadek węgla (19134)

2015-12-10

Drukuj
galeria

Według badania przeprowadzonego przez Greenpeace, w tym roku możemy zaobserwować największy w historii spadek zużycia węgla.

Do 2050 r. powinniśmy skończyć ze spalaniem paliw kopalnych. Od strony technologicznej jest to wykonalne, o czym świadczą liczne badania i ekspertyzy. Dowodzą one również tego, że transformacja jest ekonomicznie opłacalna, stąd zresztą coraz silniej widoczny globalny trend przechodzenia na odnawialne źródła energii - powiedziała Magdalena Zowsik, koordynatorka kampanii Klimat i Energia w Greenpeace.

Wyraźnie widać, że transformacja już się rozpoczęła i że produkcja energii ze źródeł odnawialnych będzie stanowić podstawę bezieczeństwa energetycznego w tym stuleciu. Malejące koszty i postęp technologiczny sprzyjają podnoszeniu efektywności energetycznej i rozwojowi odnawialnych źródeł energii, które zaspokajają już 22% światowych potrzeb na energię elektryczną (2013). Jak dowodzi raport Greenpeace pt. “Nieuchronny upadek węgla” globalne zużycie tego surowca w tym roku zmierza ku największemu spadkowi w historii.

W okresie poprzedzającym rozmowy w Paryżu można było zaobserwować coraz większe poparcie polityczne oraz wyraźny trend gospodarczy. Chiny i Stany Zjednoczone przystępują do negocjacji z ambitnymi zobowiązaniami. Papież Franciszek wydał encyklikę, w której poruszył kwestię ochrony środowiska i konieczności odejścia od spalania paliw kopalnych. ONZ przyjął Cele Zrównoważonego Rozwoju, które zawierają między innymi powszechny dostęp do odnawialnej energii poprzez zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w globalnym miksie energetycznym, zatrzymanie wycinki lasów do roku 2020 oraz pilne działania przeciwdziałające zmianom klimatu i ich konsekwencjom. Coraz więcej przedsiębiorstw wycofuje swoje fundusze z inwestycji w węgiel, od wartego 900 miliardów dolarów norweskiego państwowego funduszu pokoleń (naftowego), przez towarzystwa Axa i Allianz, a skończywszy na ING. Coraz więcej państw decyduje się na odchodzenie od spalania węgla (Wielka Brytania, Dania, Stany Zjednoczone, Chiny).

Trendy pokazują, że tak zwany boom węglowy z pierwszej dekady XXI w. był jedynie złudzeniem – mówi Lauri Myllyvirta, ekspert ds. polityki węglowej i energetycznej w Greenpeace International – W Chinach miał miejsce boom węglowy, lecz zamaskował on to, co naprawdę działo się na świecie. Węgiel czeka nieuchronny upadek, a kraje inwestujące w węgiel z myślą o eksporcie, działają lekkomyślnie. Mogą doprowadzić do zniszczenia krajobrazu i dalszego ocieplania klimatu, podczas gdy ich inwestycje się nie zwrócą.

Traktat zawarty w Paryżu powinien wyznaczyć drogę w kierunku dekarbonizacji gospodarki i zwiększania udziału OZE tak, by w przyszłości 100% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych, bezpiecznych dla ludzi i środowiska.

Z badań opinii TNS Polska wynika, że Polki i Polacy chcą więcej inwestycji w odnawialne źródła energii, a transformacja jest na wyciągnięcie ręki: według analiz ekspertów, Polska mogłaby w 2030 r. produkować ponad 50 procent prądu z odnawialnych źródeł energii, co przyczyniłoby się nie tylko do ochrony klimatu, ale też do poprawy jakości powietrza, a także do powstania nawet 100 tysięcy osób nowych miejsc pracy w tej branży - dodała Magdalena Zowsik.

źródło: Greenpeace Polska
www.greenpeace.pl


Pliki do pobrania


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej