ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Gaz ziemny wsparciem dla niskoemisyjnej gospodarki (19082)

dr Michał Wilczyński
2015-11-04

Drukuj
galeria

Czy istnieje szansa na to, by gaz w Polsce ułatwił transformację od energetyki węglowej do energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii?

W obliczu wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych, a także w związku z nasilającymi się zmianami klimatu globalnego coraz wyraźniej widać konieczność transformacji gospodarki na świecie. Kraje Unii Europejskiej już wybrały drogę ku gospodarce niskoemisyjnej. Zmiany polegają m.in. na zastępowaniu wysokoemisyjnych paliw stałych ich niskoemisyjnymi zamiennikami, a także na rozproszeniu, czyli decentralizacji źródeł wytwarzania energii i upowszechnianiu odnawialnych źródeł (OZE). Chodzi o obniżkę emisji gazów cieplarnianych, szkodliwych dla klimatu. Węgiel kamienny jako paliwo jest w odwrocie. W tej sytuacji gaz ziemny może stanowić atrakcyjną średnioterminową alternatywę dla węgla, wykorzystywaną w procesie transformacji gospodarki.

Celem opracowania "Gaz ziemny wsparciem dla niskoemisyjnej gospodarki" jest rzetelne przedstawienie stanu rynku gazu w Europie, zwłaszcza w Polsce, oraz perspektyw rozwoju produkcji gazu. W tekście uwzględniono problematykę gazu łupkowego, czy szerzej – gazu ze złóż niekonwencjonalnych, obejmującego także inne rodzaje tego surowca, takie jak tight gas (czyli gaz zamknięty) i metan w złożach węgla. Włączenie się Polski w proces zmian obejmujących całą gospodarkę europejską przyniesie naszemu krajowi wiele korzyści. Prowadzić będzie do poprawy jakości powietrza, a tym samym do poprawy stanu zdrowia mieszkańców. Zwiększy potencjał innowacyjny polskiej gospodarki i przyczyni się do przebudowy krajowego rynku pracy.

Zdaniem autora publikacji, dr. Michała Wilczyńskiego, o tym, czy gaz stanie się w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w Polsce, realnym konkurentem węgla i energetyki jądrowej, zadecyduje w najbliższej dekadzie interakcja pięciu czynników:

  • polityka energetyczno-klimatyczna, a zwłaszcza dbałość o jakość powietrza;
  • ceny gazu;
  • kształt europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji i ceny uprawnień do emisji CO ;
  • wzrastające koszty wydobycia węgla kamiennego w Polsce (największego w Europie produ- centa) i ceny zbytu węgla na rynku światowym;
  • dynamika eksportu gazu z USA i Kanady.

W scenariuszach modernizacyjnych dla polskiej energetyki, wykonanych przez niezależne ośrodki naukowe (InE, WISE), widoczna jest konieczność wsparcia zmian przez energetykę gazową. Optymalnym rozwiązaniem jest rozproszona (małej mocy) wysokosprawna kogeneracja wykorzystująca gaz. Jej dobroczynny wpływ na środowisko naturalne i na zdrowie mieszkańców można by odczuć w stosunkowo krótkim czasie, ponieważ nastąpiłaby eliminacja szczególnie trujących substancji pochodzących głównie ze spalania węgla, m.in. rtęci, kadmu, pyłów, tlenków azotu i siarki, a także dwutlenku węgla.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Pobierz opracowanie: Gaz ziemny wsparciem dla niskoemisyjnej gospodarki


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej