ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Pilotażowy Program Niskoemisyjnego Rozwoju (PPNR) dla Powiatu Starogardzkiego (18099)

2014-10-10

Drukuj
galeria

PPNR to Pilotażowy Program Niskowęglowego Rozwoju, który jest częścią projektu „Dobry Klimat dla Powiatów” realizowanego na obszarze całego kraju przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich. Powiat starogardzki został wybrany spośród 115 powiatów biorących udział w projekcie „Dobry Klimat dla Powiatów” by opracować PPNR. Jednocześnie gminy powiatu starogardzkiego wyraziły formalną intencję uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. Powiat Starogardzki, jeśli przygotuje program, stanie się pierwszym powiatem posiadającym taki dokument.

Jaki jest cel PPNR?

Celem programu jest – wspólnie ze społecznością powiatu, władzami gmin wchodzącymi w jego skład oraz przedstawicielami biznesu – wypracowanie strategii rozwoju, która obok spełnienia celów gospodarczych i społecznych, pozwoli na osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ograniczenie to powinno wynosić 20% w 2020 r. w stosunku do 2005 r.

Obok podstawowego celu ważnym będzie:

• określenie i zaplanowanie osiągnięcia znaczącego udziału OZE w bilansie energetycznym,
• istotna poprawa efektywności energetycznej,
• przyczynienie się do poprawy jakości powietrza.

Celem PPNR jest stworzenie strategii rozwoju lokalnego, która będzie w sobie łączyła redukcję emisji z rozwojem gospodarczym regionu i zaspokajaniem potrzeb jego mieszkańców.

Jakie korzyści może mieć powiat z posiadania PPNR?

Posiadanie przez Powiat PPNR wzmocni jego i poszczególnych gmin pozycję w staraniach o środki z budżetu UE na okres 2014-2020 na zadania służące jego realizacji. Przy czym w ramach PPNR równoprawnie będą traktowane zadania służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, jak i adaptacji do zmian klimatu, a całość będzie opracowywana zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju.

Starogard jest pierwszy, ale z pewnością nie ostatni

Warto podkreślić, że przygotowanie Programu Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu Starogardzkiego ma charakter pilotażowy. W przyszłości z doświadczeń zebranych przy jego tworzeniu będzie mogło korzystać 115 powiatów biorących udział w projekcie „Dobry klimat dla powiatów”, a docelowo wszystkie powiaty w Polsce.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej