ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Odbyły się kolejne warsztaty poświęcone Programowi Niskowęglowego Rozwoju (18427)

2015-04-02

Drukuj
galeria

Grupa transportowa podczas prac nad PPNR

W dn. 31 marca br. w siedzibie starogardzkiego starostwa powiatowego odbyło się kolejne spotkanie poświęcone Pilotażowemu Programowi Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele lokalnych władz , eksperci, reprezentanci organizacji społecznychoraz biznesu.

Spotkanie miało charakter warsztatowy, a podstawą do dyskusji był przygotowany przez ekspertów na podstawie diagnozy, materiał zawierający propozycje konkretnych działań. Ich celem ma być ograniczenie w perspektywie 2020/2030 r. emisji gazów cieplarniach w powiecie o 20% w stosunku do 2005 r. Przy czym cel ten powinien być osiągnięty przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego i zwiększeniu liczby miejsc pracy.

Prace prowadzone były w grupach, które skupiały się na kluczowych gałęziach gospodarki: energetyce, gospodarce komunalnej i odpadami, rolnictwie oraz transporcie. Jako obszar o największym potencjale do osiągnięcia celu dyskutanci wskazali energetykę. Ograniczenie emisji wiąże się tutaj z jednoczesnym wykorzystaniem biomasy rolnej i leśnej, odpadów rolniczych i rolno-spożywczych. Planowana budowa z prywatnych funduszy biogazownia w Kleszczewie Kościerskim to krok w dobrym kierunku. Powiat ma potencjał do tego, by ze źródeł odnawialnych pozyskiwać znaczną część zużywanej energii. Zdecydowanie najwięcej emocji wzbudziły propozycje przedstawione dla transportu. Ich celem był przyjazny środowisku, a więc i mieszkańcom, transport publiczny oraz rozwiązania sprzyjające rozwojowi tzw. transportu niezmotoryzowanego. Całość koncertowała się na podniesieniu standardu przemieszczania się w codziennych sytuacjach takich jak dojazdy do i z pracy czy szkoły, przy jednoczesnym zahamowaniu wzrostu emisji pochodzących z samochodów osobowych.

Jak powiedział w wywiadzie dla Dziennika Bałtyckiego dr Andrzej Kassenberg koordynujący działania nad Programem - Instytut na rzecz Ekorozwoju od 25 lat zajmuje się m.in. dostarczeniem rozwiązań i wspieraniem inicjatyw służących ludziom i środowisku. Władze powiatu starogardzkiego, przedstawiciele biznesu oraz jego mieszkańcy uczestnicząc aktywnie w powstaniu PPNR nie tylko współtworzą ważny dokument o znaczeniu strategicznym. Dają przede wszystkim sobie szansę na stworzenie efektywnego i realnego programu wdrożeniowego, który bazuje na zasobach lokalnych, a jego realizacja może zapewnić rozwój gospodarki powiatu przy zachowaniu komfortu życia mieszkańców i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych tak ważnym dla ustabilizowania klimatu globalnego.

Na zdjęciu dr Wojciech Szymalski (po lewej) prowadzi dyskusje w grupie transportowej. Zdjęcie prezentujemy dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

Powyższy materiał ukazał się równiez na łamach Dziennika Bałtyckiego.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej