ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Konferencja otwierająca prace nad Powiatowym Programem Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego - materiały i podsumowanie (17835)

2014-10-23

Drukuj

20. października w siedzibie starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim odbyła się konferencja otwierająca praca nad Powiatowym Programem Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego. Wzięło w niej udział ponad 40 osób reprezentujących władze lokalne, ze starostą Leszkiem Burczykiem na czele, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych oraz obywatele.

W trakcie konferencji uczestników zapoznano z pojęciem gospodarki niskoemisyjnej oraz propozycją przebiegu prac nad przygotowaniem Powiatowego Programu Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego. Poza przedstawieniem definicji, celów i założeń tego działania, zaproponowano aby w trakcie prac nad nim, skoncentrować się na ekoinnowacjach, symbiozie przemysłowej i gospodarce zamkniętego cyklu (circular economy), jako wyznaczników rozwoju niskoemisyjnego. Zaproponowano, by skoncentrować się na następujących obszarach: energetyka, transport, rolnictwo/turystyka i tereny zielone, gospodarka komunalna/mieszkaniowa oraz budowanie świadomości.

Przedstawiono harmonogram prac, który dzieli całość na następujące etapy:

  • I Wstęp (VII-X 2014) – prace przygotowawcze i rozpoczęcie procesu;
  • II Diagnoza (IX-XII 2014) – określenie uwarunkowań, jako podstawa PPNR;
  • III Program (XI 2014 – III 2015) – sformułowanie Programu Niskoemisyjnego Rozwoju Powiatu;
  • IV Gminy (II – IV 2015) – przełożenie programu powiatowego na poziom gminny;
  • V Akceptacja (III – VI 2015) – ostateczne przyjęcie PPNR.


Zaproponowano szeroki udział społeczny na każdym z tych etapów, a w szczególności przy formułowaniu diagnozy (z wykorzystaniem analizy SWOT) oraz określaniu programu działań.

Jednocześnie w trakcie sesji warsztatowej konferencji uczestnicy zwrócili uwagę na wiele szczegółów, które pozwolą na lepsze przygotowanie dalszych etapów prac nad PPNR oraz zasugerowali poszerzenie listy instytucji, przedsiębiorstw i osób, które powinny być włączone w proces tworzenia PPNR.


Pliki do pobrania


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej