ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Debaty klimatyczne – co mają zmienić? (14971)

2012-10-31

Drukuj

Z myślą o debatach klimatycznych sporządziliśmy Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatu. Raport zawiera wyniki ponad 600 wywiadów przeprowadzonych z lokalnymi liderami opinii i 110 raportów na temat działań powiatów na polu ochrony klimatu. Jest to jeden z tych dokumentów, z którego wynikami warto się zapoznać przed debatą. Raport pokazuje potrzebę zmian.

Podstawowe wyniki raportu:

- Sprawy zmian klimatu wydają się ponad 30% rozmówców zbyt odległe od spraw, którymi w powiecie zajmują się na co dzień i zbyt mało z związane z codziennymi problemami;

- Większość (ok. 95%) rozmówców uważa zmiany klimatu za zjawisko negatywne i pozytywnie reaguje na działania na rzecz ochrony klimatu lub adaptacji do zmian klimatu;

- Większość rozmówców kojarzy skutki zmian klimatu wyłącznie ze zmianami w ziemskiej atmosferze, nie dostrzegając dalszych konsekwencji dla przyrody, gospodarki czy społeczeństwa;

- Brak dużego zainteresowania społeczeństwa kwestiami zmian klimatu rozmówcy wiążą z niedostateczną edukacją i informacją na temat zmian klimatu;

- W zaledwie kilku powiatach hasła „ochrona klimatu” lub „adaptacja do zmian klimatu” pojawiają się w Strategii Rozwoju czy Programie Ochrony Środowiska…;

- …jednak w większości powiatów faktycznie realizowane są inwestycje, które można wiązać z ochroną klimatu i adaptacją do zmian klimatu;

- Najwięcej przedsięwzięć w ochronę klimatu związanych jest z termomodernizacją budynków, edukacją ekologiczną, ochroną przyrody oraz montażem systemów solarnych, choć największe dotychczasowe osiągnięcia według rozmówców dotyczą gospodarki odpadami;

Z tych podstawowych wniosków widać, że przed debatami klimatycznymi istnieje duże zapotrzebowanie na dodatkowe, rzetelne informacje na temat zmian klimatu. Z takimi informacjami docieramy poprzez materiały wysyłane do uczestników przed debatą, a także prezentację i film „Tydzień z dobrym klimatem”.

Podczas debat staramy się także w sposób szczególny zwracać uwagę na powiązania pomiędzy różnymi zagadnieniami społecznymi, gospodarczymi i związanymi z tradycyjnie rozumianą ochroną środowiska, z ochroną klimatu i adaptacją do jego zmian, które dotychczas zbyt mało są dostrzegane. Temu szczególnie służą komentarze ekspertów do przygotowywanych podczas debat wyników prac grupowych, ale także inne narzędzia przygotowane dla potrzeb debat. 

Plock

Krzysztof Kamieniecki komentuje debatę w Płocku (fot. Iwona Marczak)

Aby ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu zaistniały w dokumentach strategicznych powiatów wyniki prac prowadzonych podczas warsztatów są przesyłane nie tylko uczestnikom debat, ale także starostom lub prezydentom miast, którzy za przygotowanie tego typu dokumentów są odpowiedzialni. 

Całość Raportu o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatu można pobrać [zobacz>>]

Zgłoś się na debatę w swoim powiecie.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej