ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


O projekcie


W latach 2011-2012 Instytut na rzecz Ekorozwoju realizował projekt „Innowacje dla ochrony klimatu” finansowany ze środków Oak Foundation. 

Główne założenia projektu:

  • Promocja dorobku „Alternatywnej Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku” (APE) w celu budowania szerokiego poparcia dla zmiany myślenia o rozwoju energetyki, aby uzyskać podstawy do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych w perspektywie roku 2030.
  • Dostarczanie wiedzy i wzmacnianie partnerów mogących działać na rzecz gospodarki niskowęglowej w Polsce.

Realizacja projektu w znaczącym stopniu przyczyniła się do rozpoczęcia szerszej i pogłębionej dyskusji na temat alternatywnego podejścia do polityki energetycznej, jak i także zbudowała podstawy do dyskusji na temat konieczności budowania w Polsce gospodarki niskowęglowej.

Kontakt:

Andrzej Kassenberg, koordynator projektu
a.kassenberg@ine-isd.org.pl

Anna Dąbrowska, asystent projektu
a.dabrowska@ine-isd.org.pl
Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej