ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Dobre przykłady

Energooszczędna szkoła w Chotomowie (18164)

2015-01-31

Drukuj
galeria

fot. Greenpeace

Wybudowana na granicy Jabłonny i Chotomowa szkoła podstawowa to z pewnością jeden z najnowocześniejszych budynków użyteczności publicznej na terenie Mazowsza. Nowo otwarta szkoła to także kolejny przykład na to, że polskie samorządy coraz częściej decydują się realizować energooszczędne inwestycje.

Rodzaj inwestycji: Energooszczędny budynek użyteczności publicznej.

Inwestor: Gmina Jabłonna.

Projektant i wykonawca: Projekt szkoły powstał w pracowni architektonicznej 90 Architekci. W realizacji projektu brało udział wielu podwykonawców. Rozwiązania w zakresie energooszczędności budynku dostarczyła firma Euros Energy.

Lokalizacja: Szkoła położona jest przy ul. Partyzantów 124 w Chotomowie (gmina Jabłonna), na terenie województwa mazowieckiego.

Opis inwestycji: Nowa szkoła podstawowa mieści się w dwukondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni ok. 5000 m2. Przewidziano w nim m.in. 28 sal lekcyjnych, pomieszczenia administracyjne i pomocnicze, świetlicę oraz salę gimnastyczną o powierzchni 222 m2.

Szkolny korytarz (fot. Greenpeace)

Budowa szkoły rozpoczęła się wiosną 2012 roku i trwała ponad 2 lata. Placówka rozpoczęła działalność we wrześniu 2014 roku, stając się miejscem do nauki dla ponad 700 dzieci.

Jedna z sal lekcyjnych (fot. Urząd Gminy Jabłonna)

Nowoczesny budynek szkoły wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salą gimnastyczną, boiskami, placem zabaw oraz pełną infrastrukturą techniczną to pierwszy etap realizacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (CEKS) w Chotomowie. W następnej kolejności planowana jest m.in. budowa gimnazjum, domu kultury oraz biblioteki.

Zastosowane rozwiązania energooszczędne i technologie OZE: Wykonany w standardzie energooszczędnym budynek szkoły cechuje m.in. wysoka izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych. W projekcie zastosowano ponadto potrójnie szklone okna. Aby dodatkowo wykorzystać dostęp do naturalnego światła – w pomieszczeniach i na korytarzach – przewidziano świetliki. Sztuczne oświetlenie (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) zostało zaplanowane z wykorzystaniem energooszczędnych technologii LED.

Przeszklenie zapewniające dostęp światła (fot. Urząd Gminy Jabłonna)

Bardzo ważnym elementem projektu, wpływającym nie tylko na energooszczędność budynku, ale i komfort przebywających w nim uczniów, było zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wysokiej jakości powietrze dostarczane jest do sal lekcyjnych strumieniem dostosowanym do liczby osób przebywających w danym pomieszczeniu (jakość powietrza w salach na bieżąco monitorują czujniki CO2).

Do ogrzewania pomieszczeń zimą i chłodzenia latem wykorzystywane są trzy pompy ciepła o łącznej mocy 240 kW. Instalacja ta wykorzystuje 60 pionowych odwiertów, każdy po 85 metrów głębokości, które pozwalają na pokrycie zapotrzebowania budynku na ciepło przez cały rok. Nadzór nad wykonaniem instalacji pomp ciepła sprawował Państwowy Instytut Geologiczny.

Na terenie szkoły znajduje się także instalacja fotowoltaiczna o mocy 8 kW, ufundowana przez organizację Greenpeace. Panele fotowoltaiczne, zainstalowane na tzw. trackerze słonecznym (czyli urządzeniu, które podąża za ruchem słońca), umożliwią produkcję ok. 12-13 MWh energii elektrycznej rocznie.

Budynek energooszczędnej szkoły (fot. Greenpeace)

Dzięki zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań, ilość energii potrzebnej do ogrzania budynku szkoły będzie ok. 7-krotnie niższa w porównaniu do tradycyjnych obiektów. Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi przez Narodową Agencję Poszanowania Energii (NAPE), zapotrzebowanie budynku na ciepło wynosi 44 kWh/m2 na rok, zaś zapotrzebowanie na energię pierwotną 98,23 kWh/m2 na rok.

Koszty wykonania, koszty eksploatacji oraz przewidywany okres zwrotu inwestycji: Łączny koszt budowy szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą wyniósł 20 mln zł i został sfinansowany z budżetu gminy Jabłonna oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (zakup i montaż pomp ciepła oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do szkoły). Jak informują przedstawiciele gminy, złożono wniosek o udzielenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umarzalnej pożyczki w ramach programu LEMUR – wniosek jest obecnie w trakcie oceny.

Decyzja o budowie szkoły w standardzie energooszczędnym wynikała m.in. z chęci obniżenia opłat eksploatacyjnych, ponieważ koszty utrzymania tak dużego obiektu stanowiłyby znaczne obciążenie dla budżetu gminy. Szczegółowe analizy, dotyczące kosztów utrzymania i przewidywanego okresu zwrotu inwestycji, gmina planuje przeprowadzić po zakończeniu trwającego sezonu grzewczego i po pierwszym roku użytkowania.

Przeszkody w realizacji inwestycji i problemy podczas budowy: Prace związane z budową szkoły zakończyły się kilka miesięcy później, niż początkowo zakładano, co wynikało m.in. z przestojów w realizacji inwestycji związanych ze zmianą wykonawcy prac budowlanych. Po niespełna 5 miesiącach od rozpoczęcia budowy gmina odstąpiła od umowy z pierwszym wykonawcą robót, gdyż przedsiębiorstwo to nie dotrzymywało terminów wynikających z harmonogramu robót oraz wadliwie wykonywało niektóre prace budowlane. W grudniu 2012 roku prace na budowie rozpoczął nowy wykonawca – wówczas można było przystąpić do dalszych prac związanych z budową energooszczędnego obiektu, które zakończyły się w sierpniu 2014 r.

 

ChronmyKlimat.pl
Energooszczędne 4 kąty


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej