ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Świadectwa energetyczne budynków na nowych zasadach (18329)

2015-03-13

Drukuj
galeria

W poniedziałek, 9 marca br. weszła w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, która reguluje m.in. zasady funkcjonowania systemu świadectw charakterystyki energetycznej.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wynika z postanowień unijnych i do polskiego prawa został wprowadzony z początkiem 2009 roku poprzez nowelizacją prawa budowlanego. Przyjęta właśnie ustawa wprowadza pewne zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach i ma na celu wdrożenie unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zgodnie z obowiązującą ustawą właściciele bądź zarządcy nieruchomości, którzy chcą je sprzedać albo wynająć, mają obowiązek zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Wymóg ten dotyczy również osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nowe przepisy znoszą jednak obowiązek sporządzania świadectwa energetycznego dla domów budowanych na własny użytek. Zdaniem zwolenników tej zmiany nowobudowane domy i tak muszą spełniać określone standardy energetyczne, więc w ten sposób ograniczone zostaną zbędne formalności ciążące na inwestorach.

Nowe przepisy mają natomiast zwiększyć popularność świadectw charakterystyki energetycznej na rynku wtórnym, który dotychczas był pod tym względem mało aktywny.
– Świadectwa charakterystyki energetycznej na rynku wtórnym praktycznie nie funkcjonują. W ustawie Prawo budowlane napisane jest co prawda, że najemcy lub nabywcy nieruchomości powinien zostać dostarczony taki dokument, ale w praktyce nikt tak nie robi, a sankcji z tego tytułu nie ma żadnych. Certyfikatów energetycznych nie wymagają osoby, które asystują przy spisywaniu umów najmu lub sprzedaży, a co najważniejsze nie domagają się ich sami nabywcy czy najemcy – mówił w rozmowie z Energooszczędnymi 4 kątami Łukasz Polakowski z Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE).

W aktualnie obowiązujących przepisach przewidziano, że momentem, w którym świadectwo charakterystyki energetycznej powinno zostać przekazane nabywcy lub najemcy, jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy najmu. Jeśli zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca albo najemca może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Co ważne, nabywca lub najemca nie może zrzec się prawa do tego wezwania. W przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej nie zostanie przekazane w terminie wspomnianych 2 miesięcy, nabywca albo najemca może – w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży – zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.

W ustawie przewidziano także, że jeśli dla nieruchomości zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, to zbywca (lub podmiot działający na jego zlecenie) ma obowiązek podać w reklamie dotyczącej sprzedaży lub najmu wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane także w przypadku obiektów użyteczności publicznej – dokładniej budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 zajmowanych przez: ograny wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. W tych budynkach należy ponadto w widocznym miejscu umieścić kopię świadectwa. Obowiązek jej umieszczenia dotyczy także budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla ludności, i dla których wykonano takie świadectwa.

Ponadto ustawodawca przewidział m.in. wprowadzenie możliwości wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej zarówno metodą obliczeniową, jak również bazując na rzeczywistym zużyciu energii, rozszerzenie katalogu osób uprawionych do sporządzania tego typu dokumentów oraz zapewnienie kontroli poprawności ich wykonania. Zapisy nowej ustawy wprowadzają także zmiany w zakresie obowiązkowych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach.

Tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (która weszła w życie 9 marca 2015 r.) dostępny jest pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001200

 

ChronmyKlimat.pl
Energooszczędne 4 kąty


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej