ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Krakowski program małej retencji wód opadowych (20569)

Katarzyna Wolańska
2018-08-20

Drukuj
galeria

fot. Katarzyna Wolańska

Wywiad z Ewą Olszowską-Dej, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

Katarzyna Wolańska: Na czym polega  „Krakowski program małej retencji wód opadowych” i do kogo jest skierowany?

Ewa Olszowska-Dej: Krakowski program małej retencji wód opadowych polega na udzielaniu dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. Kierowany jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców.

KW: Jakie są kryteria wyboru wniosków do realizacji?

EOD: Osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Krakowa dokonują oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz wyliczają wysokość dotacji. Wnioski rozpatrywane są wg kryterium wielkości efektu ekologicznego, czyli ilości zretencjonowanej wody deszczowej, liczonego z odpowiedniego wzoru, uwzględniającego m. in. wielkość powierzchni, z której zostały zagospodarowane wody deszczowe - czyli im większa powierzchnia odwadniana tym większy będzie efekt ekologiczny. Wnioski rozpatrywane są do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w danym roku na ten cel.

KW: Kto był inicjatorem wprowadzania tego programu w Krakowie, w jaki sposób UM Krakowa realizuje ten program i od jakiego czasu jest realizowany?

EOD: Program powstał w wyniku współpracy pomiędzy przewodniczącym komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa Wojciechem Wojtowiczem, a  Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK. Realizacja programu trwa od 2014 roku.

Gmina Miejska Kraków udziela dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. 

KW: Czy mogą się Państwo podzielić z nami informacjami odnośnie efektów tego programu? Ile podmiotów skorzystało? Jakie to były podmioty?

EOD: Do tej pory zostało wykonanych ok. 300 instalacji retencjonujących wodę opadową. Z dotacji głównie skorzystały osoby fizyczne, ale byli także przedsiębiorcy korzystający z dotacji.

KW: Czy z roku na rok zainteresowanie tym programem maleje, czy wzrasta?

EOD: Z roku na rok zainteresowanie programem wzrasta.

KW: Jaka jest wysokość środków jaką otrzymuje starający się o dotację i czy w tym roku są jeszcze środki finansowe na dotacje w tym zakresie?

EOD: Dotację przyznaje się w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, ale nie więcej niż 5000 zł. W bieżącym roku wykorzystane już zostały środki przewidziane w budżecie na dotację.

KW: Jak często korzystają z tego programu wspólnoty mieszkaniowe z Krakowa i na co przeznaczają dotacje?

EOD: Do tej pory wspólnoty mieszkaniowe nie występowały z wnioskiem o udzielenie dotacji związanej z „Krakowskim programem małej retencji wód opadowych”.

KW: Na jakie trudności napotkali Państwo realizując to zadanie i jak udało się je pokonać?

EOD: W trakcie realizacji programu nie napotkano do tej pory na żadne trudności, zarówno zawieranie umów z Beneficjentami, jak i późniejsze rozliczenie przebiega sprawnie, bez żadnych problemów.

KW: Jakie są korzyści dla miasta z prowadzenia programu małej retencji wód opadowych?

EOD: Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania umożliwia zasilanie warstwy wodonośnej, a  tym samym ogranicza odpływ wody ze zlewni do odbiorników (zarówno do cieków, rowów jak i do kanalizacji). Jest to niezwykle istotne w przypadku wystąpienia deszczy nawalnych,  bowiem przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Gromadzenie wody deszczowej z jednej strony pomaga rozwiązać problem z jej odprowadzeniem, z drugiej zaś strony pozwala na oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym. Wykorzystywanie wody deszczowej powoduje zmniejszenie zużycia wody pitnej, a tym samym oszczędności finansowe dla mieszkańców.

Wywiad przeprowadziła Katarzyna Wolańska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Eko-lokator, ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej