ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Kraków - MPEC i AGH wspólnie o OZE (20818)

2019-05-10

Drukuj
galeria

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA i Akademia Górniczo-Hutnicza podpisały 7 maja umowę o współpracy przy realizacji projektów pilotażowych kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej z urządzeń wykorzystujących OZE. Wspólne działania będą ukierunkowane przede wszystkim na wdrażanie idei transferu wiedzy w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł rozproszonych.

Partnerzy umowy zobowiązali się do długoterminowej współpracy w zakresie realizacji projektów pilotażowych kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej z urządzeń wykorzystujących OZE – takich jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne.

Ponadto prowadzone będą wspólne projekty naukowo-badawcze i prace rozwojowe. Istotnym elementem współdziałania stanie się doradztwo techniczne oraz realizacja projektów edukacyjnych w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i budownictwa pasywnego.

Współpraca obejmie również organizowanie i prowadzenie zajęć, wykładów, warsztatów, konferencji oraz wzajemne udostępnianie i rozwijanie bazy laboratoryjnej oraz technologicznej w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii w Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH.

MPEC w Krakowie dostarcza mieszkańcom Krakowa i Skawiny ciepło i centralną ciepłą wodę. Jest nowoczesnym i stale rozwijającym się przedsiębiorstwem, które wprowadza najnowsze rozwiązania technologiczne. Rozbudowuje system ciepłowniczy i dba o środowisko naturalne. Od wielu lat wyłącza z eksploatacji paleniska węglowe realizując Program Ograniczania Niskiej Emisji. Walczy o poprawę powietrza nie tylko poprzez eliminowanie źródeł niskiej emisji, ale także poprzez promowanie zachowań proekologicznych. Rozwija Program ciepłej wody użytkowej. Eksploatuje sieć ciepłowniczą o długości ponad 870 km i dostarcza energię cieplną 5600 odbiorcom. Prowadzi prace nad projektami dotyczącymi wykorzystania odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, panele fotowoltaiczne) na obszarach, gdzie nie jest możliwa dostawa energii cieplnej z miejskiej sieci.

źródło: Urząd Miasta Krakowa


Udostępnij wpis swoim znajomym!



Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią




Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej