ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Akcja społeczno-edukacyjna „Zieleń w Krakowie” (20614)

2018-11-12

Drukuj
galeria

źródło: zielenwkrakowie.pl

Krakowianie już udowodnili, że nie jest im obojętny los drzew. Są przeciwni wycinkom i pragną, aby pojawiło się więcej zielonych przestrzeni – prywatnych i publicznych. To właśnie z tego powodu Wydział Kształtowania Środowiska Miasta Krakowa realizuje kolejną edycję zielonej kampanii edukacyjnej pod nazwą „Zieleń w Krakowie”.

Po zakończonej sukcesem kampanii „Drzewo za drzewo”, która miała na celu edukowanie i informowanie Krakowian o konieczności sadzenia młodych drzew w miejsce tych, które są likwidowane, czas na kolejny krok.

Tym razem Wydział Kształtowania Środowiska Miasta Krakowa podjął się udziału organizacji akcji społeczno-edukacyjnej, której celem jest zapoznanie mieszkańców miasta i jego okolic z prawidłową pielęgnacją nowych drzew i racjonalnym ich sadzeniem, szczególnie na prywatnych gruntach.

– Wraz z akcją „Zieleń w Krakowie” chcemy przekazać podstawową, fachową wiedzę na temat sadzenia i pielęgnowania zieleni na terenie miasta i w jego okolicach – mówi Maciej Różycki, Kierownik Referatu Ochrony Zieleni, przedstawiciel Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. – „Zieleń w Krakowie” ma zachęcić wszystkich do pielęgnacji i racjonalnego sadzenia drzew. W ramach kampanii nie zabraknie merytorycznych materiałów, przygotowanych we współpracy ze znanymi i cenionymi dendrologami, ekologami i botanikami.

Organizator akcji przewiduje wydanie m.in: Poradnika „Zieleń w Krakowie”, który będzie kwintesencją elementarnych podstaw pielęgnacji drzew, do wykorzystania przez wszystkich amatorów zieleni. Pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska chętnie udzielają na ten temat porad i informacji – dodaje. Po masowej wycince drzew i krzewów, jaka miała miejsce w roku 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Zaostrzyła przepisy w przypadku, gdy osoby fizyczne chcą bezkarnie pozbyć się zieleni ze swojego gruntu. Wciąż jednak, mimo konieczności uzyskiwania zgód od gminy na wycinkę, pozostawia luki prawne, które dają pewną swobodę obywatelom w kwestii decydowania o losie nasadzeń.

Działania uświadamiające są bardzo ważne, aby mieszkańcy podejmowali świadome i rozsądne decyzje w tej kwestii. Dlatego „Zieleń w Krakowie” będzie kontynuacją informowania o dobrych praktykach, które pozwolą nasadzonej roślinności przetrwać i rosnąć przez dziesiątki kolejnych lat w zgodzie ze wszystkimi.

Z doświadczeń pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska, wynika że ilość drzew, które są usuwane z powodów złego stanu fitosanitarnego lub negatywnego oddziaływania na sąsiadujące obiekty, mogłaby zostać w zauważalny sposób zmniejszona, gdyby właściciele w odpowiednim czasie podjęli próby właściwej pielęgnacji oraz gdyby osoby które sadziły te 1 drzewa, wybierając miejsce do sadzenia kierowały się również pewną perspektywiczną oceną oddziaływania na otoczenie w czasie kiedy drzewo osiągnie rozmiary drzewa dorosłego.

Z rozmów z mieszkańcami wynika, że w dalszym ciągu jest niewielka świadomość jakie zabiegi można wykonywać, że rynek usług w tym zakresie cały czas się rozbudowuje i że nie trzeba skazywać drzewa od razu na usunięcie. Analogicznie sprawa wygląda z doborem drzewa do miejsca w którym zostanie posadzone. Sadzone niewielkie drzewa w bliskiej odległości od budynków cieszą oko, jednakże z czasem staja się przeszkodą, poprzez zacienianie, uszkadzanie przez korzenie fundamentów, ścian lub chodników.

Właściwy dobór gatunków pozwala na ograniczenie wycinki m.in. drzew posiadających kruche drewno, których gałęzie przy większych podmuchach wiatru powodują uszkodzenia zaparkowanych pod nimi samochodów. Jednocześnie dobór gatunków odpowiednich do warunków wilgotnościowych danego miejsca ogranicza problemy związane z przesuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem gruntu które finalnie mogą prowadzić do obumierania drzewa.

źródło: http://zielenwkrakowie.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej