Aktualności

Seniorzy z Puszczy Mariańskiej włączają się w działania na rzecz klimatu (21962)

2021-06-21

Drukuj
galeria

W dniu 16 czerwca w Gminnym Ludowym Klubie Sportowym „Relax” Radziwiłłów w Bartnikach odbyło się spotkanie aktywizujące seniorów na rzecz klimatu w ramach projektu #klimaSENIORE.

Zmiany klimatu w ostatnich latach stały się bardziej widoczne. Wpływają negatywnie na jakość i warunki życia, a także powodują pogorszenie zdrowia – szczególnie u osób starszych. Z myślą o seniorach powstał projekt #klimaSENIORE, którego celem jest aktywizacja seniora na rzecz klimatu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych organizacji senioralnych, przedstawiciele gminy, w sumie ok. 45 osób w wieku powyżej 55 lat.

Spotkanie rozpoczęła p. Ewa Świerkula która na początku zaznajomiła słuchaczy z tematyką projektu, a następnie wygłosiła prelekcję nt. Wpływu zmian klimatu na jakość życia społeczności lokalnych. Następnie głos zabrał p. Bolesław Meluch który wprowadził wszystkich w tematykę aktywności seniorów w Polsce. Po obu prelekcjach uczestnicy spotkania prowadzili ożywioną dyskusję na temat stanu lokalnego środowiska naturalnego, oraz dyskutowali na temat możliwości jakie istnieją, by móc podnieść świadomość władz i młodszych mieszkańców gminy.

Po krótkiej dyskusji głos zabrał Konrad Wieladek który przedstawił wnioski płynące z przeglądu lokalnych dokumentów prawa miejscowego dotyczących ochrony środowiska oraz lokalnej polityki senioralnej, a następnie omówił wnioski jakie pojawiły się po debacie on-line pt. Senior czuje dobry klimat, która była wydarzeniem ogólnopolskim, inaugurującym projekt.

Na zakończenie przygotowanych ponownie głos zabrała Ewa Świerkula, która omówiła następne kroki w projekcie oraz przybliżyła metodę narady obywatelskiej.

Było to pierwsze spotkanie seniorów w sprawie podjęcia realnych działań. Seniorzy w gminie Puszcza Mariańska sformułują rekomendacje dotyczące poruszanej kwestii klimatu, określone zostaną także priorytety. Należy przyznać, że podczas spotkania uczestnicy byli bardzo aktywni i chętnie rozmawiali na temat gospodarki odpadami i stosowaniu plastikowych wyrobów w życiu codziennym. Część osób wyraziła także oburzenie z powodu nadużywania jednorazowych opakowań foliowych. Postawa seniorów może sugerować, że kolejne spotkania będą równie produktywne. Finał projektu nastąpi w październiku 2021 roku.


Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

Projekt #klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, realizowany jest w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej