ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Gmina Nowosolna chce inwestować w OZE (20022)

2017-01-31

Drukuj
galeria

Ostatnie warsztaty w projekcie KLIMAPOLKA odbyły się 30 stycznia 2017 r. w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (gmina Nowosolna).

Wzięło w nich udział 13 osób. Spotkanie otworzył wójt gminy Nowosolna, pan  Piotr Szcześniak. Głównym tematem spotkania były możliwości pozyskania środków na inwestycje w efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii.

Przedstawicielki Instytutu na rzecz Ekorozwoju przybliżyły uczestnikom główne założenia projektu oraz przedstawiły przykłady korzyści z realizacji polityki klimatycznej na poziomie lokalnym.

Doświadczeniem z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w swoim domu podzielił się pan Adam Krupski, mieszkaniec Kleszczowa. Opowiedział o poniesionych nakładach i zyskach z podjętych inwestycji w  panele fotowoltaiczne, pompę ciepła i rekuperator.

Pani Magdalena Jankowska-Kostrzewa, lokalny doradca energetyczny z WFOŚiGW w Łodzi, wytłumaczyła zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi, w tym formy dofinansowania zadań oraz zaprezentowała:

  • Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE  (Projekt Doradztwa  Energetycznego) - celem ogólnym projektu jest wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE 20/20/20 oraz zobowiązań państwa polskiego.  Na terenie województwa łódzkiego pracuje grupa 4 doradców energetycznych. Ich działalność obejmuje m.in. prowadzenie szkoleń pracowników JST w zakresie: gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, przygotowania merytorycznego pracownika gminy do pełnienia funkcji "Energetyka  Gminnego". Zadania doradców obejmuje również doradztwo związanie z przygotowaniem i wdrożeniem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE oraz innych działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.
  • Program priorytetowy dla osób fizycznych oraz dla wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017 – 2018.
  • Program ograniczania niskiej emisji - dofinansowanie (do 40% kosztów kwalifikowanych)  w ramach programu mogą otrzymać przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii. Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego.

W czasie dyskusji o możliwościach uzyskania finansowego wsparcia przedsięwzięć w OZE czy termomodernizację, bardzo sceptycznie wyrażano się o RPO WŁ ponieważ VAT w projektach finansowanych z tych środków jest kosztem niekwalifikowalnym. Koszt ten łącznie z wkładem własnym jest dużym obciążeniem dla beneficjentów. 

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej