ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Poradnik »

Ogólnokrajowy konkurs ekologiczny "Aktywni dla Klimatu" (16378)

2013-11-02

Drukuj

banerRozpoczął się konkurs ekologiczny "Aktywni dla Klimatu", skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej na temat klimatu i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony pt. "Zmieniaj nawyki – nie klimat!". Organizatorem konkursu jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Rejestracja zgłoszeń on-line odbywa się przez panel komunikacyjny na stronie głównej! Wystarczy zbudować 5-osobowy zespół uczniów z udziałem opiekuna i wziąć udział w konkursie. Najlepiej wykonane zadania konkursowe wyróżnione zostaną atrakcyjnymi nagrodami dla szkół, opiekunów i uczniów. Uroczysty finał w obecności gości honorowych i mediów odbędzie się dnia 12 czerwca 2014 roku w Warszawie.

Główną ideą jest edukacja dla klimatu, a konkurs jest częścią kampanii edukacyjnej dla klimatu „Zmieniaj nawyki  nie klimat!", dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizacja poprzez zadania konkursowe chce uczyć jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i chronić klimat. Konkurs ma charakter pracy zespołowej, zadania konkursowe wykonywane będą we własnych środowiskach, a kontakt utrzymywany będzie poprzez własny profil na stronie konkursu. W razie trudności organizatorzy udostępnią materiały pomocnicze i służyć będą wsparciem. Po każdym etapie konkursu eksperci ocenią pracę zespołów, a na koniec ogłoszą laureatów, którym przyznane zostaną wyjątkowe nagrody.

Partnerami kampanii są Remondis Electrorecycling i Electrosystem Organiazcja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Więcej informacji na stronie: www.stopzmianomklimatu.pl.

aktywni dla klimatu plakat

źródło: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej