ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Poradnik »

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju (15887)

2013-07-03

Drukuj

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pierwszym w Polsce, a drugim w Europie Centralnej i Wschodniej „think-tankiem" zorientowanym na problemy polityki ekologicznej, instytucją promującą ideę i praktyczne rozwiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju. W ponad 20-letnej działalności Instytut podejmował niezwykle ważne kwestie krajowe, europejskie i globalne przygotowując eksperckie analizy, diagnozy i rekomendacje oraz prowadząc działania promujące i upowszechniające wiedzę nt. zrównoważonego rozwoju.  Obecnie InE prowadzi ok. 10 projektów finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych,  zatrudnia 12 osób na etatach oraz 7 osób jako stałych współpracowników. W związku z osiągnieciem pełnej dojrzałości organizacyjnej i ustabilizowaniem pozycji w kraju i za granicą, Fundatorzy Instytutu postanowili ogłosić konkurs na Prezesa Zarządu Fundacji z terminem zgłoszeń do 31 lipca 2013 r.

Prosimy o składanie listów motywacyjnych i życiorysów drogą internetową na adres: ine@ine-isd.org.pl.

Kandydaci i  kandydatki na to stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (minimum magister, preferowany doktorat) w szczególności w dziedzinach: zarządzania i polityki ekologicznej, ekonomii środowiska, ekologii, regionalnego rozwoju, geografii lub inżynierii środowiska.
  • Wieloletnie (minimum 5 lat) doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi, w szczególności dużymi projektami.
  • Umiejętności sprawnego komunikowania się, budowy zespołów, rozwiązywania problemów, zarządzania w sytuacjach kryzysowych i przewodzenia zmianom.
  • Znajomość języków obcych, w tym zaawansowany poziom języka angielskiego.
  • Sprawne posługiwanie się podstawowymi programami komputerowymi, korzystanie z Internetu i dostęp do różnych baz danych.
  • Znajomość podstaw finansowania organizacji pozarządowych, projektów i rozumienie głównych zasad księgowości.
  • Postawa pozytywnego myślenia, otwartości i tolerancji, "budowania mostów" i szukania kompromisowych rozwiązań.
  • Gotowość do pracy na tym stanowisku od 1 października 2013.

Fundatorzy gorąco zachęcają potencjalnych kandydatów i kandydatki zarówno z Instytutu, jak i spoza, włącznie z zagranicznymi, o ile posiadają pozwolenie pracy w Polsce i posługują się biegle językiem polskim.

InE przestrzega zasad równego traktowania bez względu na płeć, rasę, religię czy pochodzenie społeczne.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej