ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Poradnik »

Konferencja "Niska emisja – poważny problem" (16875)

2014-02-27

Drukuj

5 marca 2014 r. do Warszawy zawitają przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, by dyskutować o zanieczyszczeniu powietrza spowodowanym niską emisją. Okazją do tego spotkania jest organizowana w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Misja-emisja" ogólnopolska konferencja „Niska emisja – poważny problem", w której udział wezmą także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Środowisko akademickie a doświadczenie praktyków

Konferencja podzielona została na dwa bloki tematyczne, w ramach których zagadnienie niskiej emisji omawiane będzie wieloaspektowo. Uczestnicy konferencji będą mieli szansę dowiedzieć się, dlaczego niska emisja nie jest pojęciem prawnie ukonstytuowanym w Unii Europejskiej, a także w Polsce, dlaczego jej oddziaływanie nie pozostaje bez wpływu na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne oraz jakie są negatywne konsekwencje spalania odpadów w przydomowych piecach. Nie zabraknie także tematów poświęconych finansowaniu inwestycji wspierających ekologiczne metody ogrzewania, tworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz wykorzystaniu technologii geolokalizacyjnej w zarządzaniu informacjami o niskiej emisji i alternatywnych źródłach energii. Po krótkim poczęstunku doświadczeni praktycy zapoznają uczestników z korzyściami, jakie zapewnia przyłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także na podstawie studiów przypadku zaprezentują dobre praktyki podejmowane przez gminy i miejskie przedsiębiorstwa ciepłownicze. Obrady zakończone zostaną dyskusją oraz lunchem przygotowanym dla wszystkich uczestników konferencji.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys, a środku na jej współfinansowanie pochodzą z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest pod adresem misja-emisja.pl/konferencja-2-2/.
Zapisów można dokonywać poprzez formularz rejestracyjny na stronie lub adres mailowy: info@misja-emisja.pl

Informacji udziela koordynator kampanii „Misja-emisja" Agnieszka Markiewicz:
a.markiewicz@misja-emisja.pl 
tel. 61 655 81 35
kom. 784 001 823

baner konf
 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej