ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Poradnik »

Kolejne źródło dotacji na budowę biogazowni (15834)

2013-06-21

Drukuj

Ministerstwo Środowiska ogłosiło niedawno otwarty nabór wniosków o dotacje z funduszy EOG na projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach i produkcję energii ze źródeł odnawialnych. W grę wchodzą m.in. biogazownie. Do wykorzystania jest prawie 280 mln zł.

Z tej kwoty na efektywność energetyczną przypadnie 231,6 mln zł, a na energetykę odnawialną – 47,6 mln zł. Wnioski o dotacje przyznawane w ramach Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" (z funduszy EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którego skład wchodzi m.in. Norwegia) będą przyjmowane od 10 czerwca do 12 sierpnia 2013 roku. Będą je mogły składać jednostki sektora finansów publicznych (czyli samorządy oraz instytucje państwowe), ale także firmy prywatne, które wykonują zadania publiczne. Mogą być to więc np. spółki zajmujące się zagospodarowywaniem odpadów czy prowadzeniem komunalnej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie, nie mogące przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, będzie można przeznaczyć m.in. na zakup i montaż urządzeń do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu (kogeneracja, którą stosuje się we wszystkich biogazowniach), kotłów biomasowych, fotowoltaiki, rekuperatorów ciepła, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych, biogazowni i instalacji geotermalnych. Dopuszczalna moc instalacji to 5 MW. Minimalna kwota dotacji wynosi 170 tys. euro (czyli około 700 tys. zł), a maksymalna – 3 mln euro, to jest ok. 12,4 mln zł. Ostateczna kwota dofinansowania przyznanego danemu projektowi będzie zależeć od całkowitej wielkości usuniętej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla w wyniku realizacji  przedsięwzięcia. Wysokość dotacji będzie wynikać z pomnożenia stałej kwoty dofinansowania (wynoszącej 3600 zł) przez liczbę ton usuniętej lub unikniętej za sprawą realizacji projektu rocznej emisji CO2. Ważne jest także to, że ci, którzy dostaną dofinansowanie, będą mogli otrzymać zaliczkę na jego poczet (40 proc. wysokości dotacji w przypadku podmiotów publicznych, a 10 proc. – w odniesieniu do niepublicznych).

Bardziej szczegółowe informacje o naborze wniosków o dotacje z funduszy EOG (regulamin ich przyznawania, podręcznik wnioskodawcy, lista potrzebnych dokumentów dołączanych do wniosku) są dostępne na stronie Ministerstwa Środowiska – www.mos.gov.pl.

Jacek Krzemiński

na podstawie: www.ogrzewnictwo.pl, www.mos.gov.pl 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej