ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Poradnik »

Klimatyczna paczka na święta (16582)

2013-12-12

Drukuj

paczka dla premiera leadPodczas konferencji klimatycznej (COP19), która odbyła się w Warszawie w drugiej połowie listopada, WWF Polska wraz z Koalicją Klimatyczną w trakcie konferencji prasowej zapowiedzieli przekazanie paczki powitalnej z okazji nominacji nowych ministrów. We wtorek, 10 grudnia, przesyłka trafiła bezpośrednio do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– W trosce o zrównoważony rozwój Polski, zdrowie społeczeństwa i stan środowiska, w załączeniu przekazujemy panu premierowi zbiór publikacji dotyczących zmian klimatu, niskoemisyjnej gospodarki oraz sektora energetyki – tłumaczy Tobiasz Adamczewski z WWF Polska. – Mamy nadzieję, że pozycje te spotkają się z zainteresowaniem pana premiera oraz jego współpracowników i okażą się przydatne przy wytyczaniu nowych kierunków działania dla rządu w nowym składzie.

W liście przewodnim towarzyszącym paczce powitalnej, przedstawiciele WWF i Koalicji zgodzili się ze słowami premiera wypowiedzianymi z okazji szczytu klimatycznego: "Zmiany klimatu to jedno z większych wyzwań, przed którym stoimy. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości". Podkreślili jednocześnie, że nie ma już żadnych wątpliwości co do odpowiedzialności człowieka za kryzys klimatyczny oraz że Polska powinna rozwijać się i modernizować w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

– Organizacje pozarządowe opracowują materiały dotyczące różnych aspektów zrównoważonego rozwoju Polski przede wszystkim po to, by wesprzeć działania administracji publicznej – uzupełnia Urszula Stefanowicz z Koalicji Klimatycznej – Dysponujemy wiedzą, którą chcemy dzielić się z urzędnikami, odpowiedzialnymi za rozwój naszego kraju. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dziś, kiedy ważą się losy ustawy o odnawialnych źródłach energii i decyduje się przyszłość polskiej energetyki.

W paczce znalazły się między innymi:

• Kompleksowe raporty wskazujące możliwe ścieżki rozwoju Polski w sposób zrównoważony, konkurencyjny i społecznie odpowiedzialny, przygotowane z myślą o wsparciu merytorycznym strategicznej polityki rozwoju państwa KPRM tj.:

- 2050.pl, "Podróż do niskoemisyjnej przyszłości", pod red. dr. Macieja Bukowskiego, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, 2013.
- "Niskoemisyjne dylematy. Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?", Instytut Badań Strukturalnych, WWF, Warszawa 2011.

• Raporty dotyczące kosztów zewnętrznych energetyki opartej na węglu, które powinny być pomocne dla Departamentu Analiz Strategicznych KPRM w uzupełnieniu raportu "Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060", tj.:

- "Koszty zewnętrzne produkcji energii elektrycznej z projektowanych elektrowni dla kompleksów złożowych węgla brunatnego Legnica i Gubin oraz sektora energetycznego w Polsce autorstwa" dr. hab. inż. Mariusza Kudełko, prof. AGH, wydany w Krakowie w październiku 2012 roku.
- "Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie", wydany przez Health and Environment Alliance (HEAL) w maju 2013 roku.

• Raporty dotyczące możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz korzyści płynących z jej stosowania, które powinny pomóc Departamentowi Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki w opracowaniu ustawy o odnawialnych źródłach energii zgodnej z oczekiwaniami branży, społeczeństwa i zobowiązaniami Unii Europejskie, tj.

- "Energetyka rozproszona" prof. dr hab. inż. Jana Popczyka, wydany w Warszawie w 2011 roku.
- "Morski wiatr kontra atom. Analiza porównawcza kosztów morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej oraz ich potencjału tworzenia miejsc pracy" przygotowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej w lipcu 2012 roku.
- "Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku", mgr inż. Grzegorz Wiśniewski, Warszawa, przygotowany w kwietniu 2013 roku.

• Raporty dotyczące realnych zasobów węgla brunatnego i kamiennego w Polsce oraz ich wykorzystania w krajowej energetyce, które powinny pomóc Departamentowi Energetyki Ministerstwa Gospodarki przy formułowaniu długofalowej polityki energetycznej Polski:

- dr Michał Wilczyński, "Zmierzch węgla kamiennego w Polsce", Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, listopad 2013 roku.
- dr Michał Wilczyński, "Węgiel brunatny paliwem bez przyszłości", Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, listopad 2013 roku.
- prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, "Czy budowa dwóch bloków Elektrowni Opole jest zasadna?", Warszawa, 2013 roku.

• Raporty dotyczące unijnych dyrektyw związanych z sektorem energetycznym, które powinny pomóc w szczególności odpowiednim departamentom w Ministerstwie Gospodarki we wdrażaniu unijnych dyrektyw:

- "Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce", pod red. dr. Marcina Stoczkiewicza, ClientEarth, Warszawa, 2013 roku.
- "Efektywniej o efektywności, czyli jak najlepiej wdrożyć w Polsce dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej", Koalicja Klimatyczna i WWF Polska, Warszawa, listopad 2013 roku.

 

źródło: WWF Polska
www.wwf.pl

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej