ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Poradnik »

Fundacja Boell szuka Asystenta/Asystentki programu „Energia & Klimat” (15874)

2013-06-29

Drukuj

Biuro Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie poszukuje w terminie od 1 sierpnia 2013 do 31 grudnia 2013 r. Asystenta/Asystentki do koordynacji programu „Energia & Klimat", w ramach aktywności Fundacji związanych z XIX Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 19) w Warszawie.

Do zadań Asystenta/Asystentki należeć będzie:

 • Wsparcie koordynatorki przy sporządzaniu koncepcji merytorycznych (wraz z programem i planem kosztów), przygotowanie i przeprowadzenie aktywności (konferencje, szkolenia, debaty otwarte i spotkania zamknięte) Biura Fundacji w Warszawie, związanych z tematyką COP 19 w Warszawie
 • Pisanie lub/i szukanie odpowiednich tekstów, koordynacja ew. tłumaczeń tekstów na stronę Fundacji www.boell.pl na temat COP 19
 • Wspieranie procesu przygotowania i przeprowadzenia aktywności związanych z tematyką COP 19 przygotowanych przez Centralę Fundacji w Berlinie
 • Opracowanie procedur związanych z przygotowaniem aktywności, sporządzenie koniecznych dokumentów, baz danych oraz rozdzielników adresowych
 • Kontakt z referentami i moderatorami aktywności (ustalenia merytoryczne, wraz z przygotowaniem umów)
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczestników i uczestniczek aktywności
 • Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych aktywności Biura Fundacji w Warszawie
 • Koordynacja zadań logistycznych związanych z pobytem podczas COP 19 w Warszawie międzynarodowej delegacji
 • Public Relations związane z przeprowadzanymi aktywnościami

Asystent/Asystentka zatrudniona będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Oczekiwania wobec Asystenta/Asystentki:

 • Ukończone studia wyższe (bądź porównywalne kwalifikacje), ewentualnie ostatnie lata studiów wyższych (4-5 rok)
 • Znajomość zagadnień ochrony klimatu oraz polityki energetycznej, w szczególności w Polsce
 • Wskazana znajomość zielonej polityki w odniesieniu do zagadnień ochrony klimatu i polityki energetycznej
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu projektów
 • Doskonała znajomość języka polskiego oraz angielskiego, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność obsługi standardowego oprogramowania Windows
 • Pożądana jest znajomość celów Fundacji
 • Kompetencje społeczne i międzykulturowe
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnej pracy

Zgłoszenia zawierające życiorys, list motywacyjny, ew. referencje i opinie byłych pracodawców nalezy przesyłać w formie elektronicznej do 14 lipca 2013 na adres: joanna.bochenska@pl.boell.org.

Fundacja im. Heinricha Bölla jest fundacją polityczną bliską niemieckiej partii Sojusz 90/Zieloni. Naszym zadaniem jest edukacja obywatelska w Niemczech i innych krajach, wspieranie międzynarodowego dialogu oraz współpraca na rzecz rozwoju procesów demokratycznych, wzmacniania zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego oraz porozumienia między narodami.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej