ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Poradnik »

Energetyczny patriotyzm jutra (16473)

2013-11-19

Drukuj

wwf leadWczoraj rozpoczął się szczyt węglowy w Warszawie, który jest wyraźnym sygnałem ze strony polskiego rządu, że bezpieczeństwo energetyczne Polski i zdrowie obywateli nie należy do priorytetów władzy. Wicepremier Janusz Piechociński jest gospodarzem konferencji poświęconej ochronie interesów lobby węglowego. Tym samym, po raz kolejny tracimy szansę na poinformowanie opinii publicznej o korzyściach wynikających z rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce – uważa organizacja ekologiczna WWF Polska.

– Najczęstszym zarzutem pod adresem organizacji ekologicznych, gdy zaczynają mówić o konieczności dywersyfikacji miksu energetycznego, jest ich rzekoma działalność na rzecz Rosji – mówi Tobiasz Adamczewski z WWF Polska. – Często czytamy w komentarzach, że ekolodzy reprezentują antypolskie interesy. Tymczasem to właśnie organizacje ekologiczne reprezentują patriotyczną postawę i próbują nakłonić tak rząd, jak i opozycję do zrewidowania polityki zmierzającej do zwiększania uzależnienia energetycznego Polski od innych państw.

Dane dotyczące importu surowców energetycznych pokazują, że w znacznej mierze już w chwili obecnej Polska jest uzależniona od importu gazu, ropy i węgla. W 2012 roku, konsumpcja ropy naftowej stanowiła 24% miksu energetycznego w Polsce. 95% tej ropy naftowej pochodzi zza wschodniej granicy. Z kolei 12% naszego miksu energetycznego stanowi gaz ziemny, który jest importowany w 75%. Do tej listy uzależnienia od importu paliw kopalnych dołącza coraz częściej węgiel.

– Od 2005 roku nie dość, że spadło wydobycie węgla kamiennego w Polsce o blisko 20%, to jego eksport spadł z około 20 do poniżej 10 milionów ton – tłumaczy Adamczewski. – Przy okazji w tym czasie staliśmy się większym importerem węgla, niż jego eksporterem. Zdecydowana większość sprowadzanego węgla pochodzi z Rosji. Stawianie na węgiel w dalszym rozwoju naszej gospodarki spowoduje, że coraz bardziej będziemy uzależniać się energetycznie od importowanych paliw kopalnych. Przy spadającej produkcji w naszych kopalniach, coraz niższej efektywności i niekonkurencyjnych cenach, będziemy musieli coraz więcej węgla sprowadzać zza granicy.

Jedyną alternatywą jest produkowanie możliwie największej ilości energii (zarówno elektrycznej, cieplnej czy tej na rzecz transportu), bazując na własnych zasobach. W przypadku Polski największy potencjał stanowią odnawialne źródła energii (m.in. energia wiatrowa, energia słoneczna i wykorzystywanie zrównoważonej biomasy) oraz działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. Dlatego WWF Polska apeluje do polskiego rządu o wdrożenie długoterminowej strategii odchodzenia od węgla poprzez zwiększanie efektywności energetycznej i wspieranie odnawialnych źródeł energii.

– Niezależność energetyczna naszego państwa będzie realna dopiero, gdy będziemy coraz bardziej odchodzili od paliw kopalnych w naszym miksie energetycznym – konkluduje Dorota Zawadzka-Stępniak. – Polska stoi w obecnej chwili przed dużymi inwestycjami w sektorze energetycznym. Niedobór mocy i konieczność wycofania starych bloków energetycznych zmusi nas do płacenia wyższych rachunków za prąd. Mamy jednak wybór, o czym nie mówią nam politycy, w jakim kierunku te inwestycje pójdą. Możemy budować wielkie bloki węglowe, które będą wymagały zwiększonego udziału węgla zza granicy i które będą truły społeczeństwo przez następne dziesięciolecia, albo inwestować w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Kierunek zwiększonego bezpieczeństwa energetycznego i zdrowszego społeczeństwa jest lepszy dla Polski. Tak, Polska może!

 

źródło: WWF Polska
www.wwf.pl

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej