ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Poradnik »

Dwusemestralne studia podyplomowe "Inwestycje w odnawialne źródła energii - energetyka prosumencka i duże inwestycje OZE" (16186)

2013-09-21

Drukuj

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapraszają na VI edycję 2013/2014 dwusemestralnych Studiów Podyplomowych w Warszawie i we Wrocławiu "Inwestycje w odnawialne źródła energii – energetyka prosumencka i duże inwestycje OZE".

Dostrzeżone przez niektóre ośrodki analityczne symptomy spowolnienia tempa inwestycji w niektórych branżach OZE w I połowie 2013 roku w większym stopniu świadczą o oczekiwaniu rynku na szybki boom inwestycyjny niż na zapowiedź zastoju. W perspektywie najbliższych lat, aż do 2020 roku, Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla odnawialnych źródeł energii. Wymagania związane z pełnym wdrożeniem w Polsce dyrektywy UE o promocji OZE i przyjęte przez rząd założenie o wypełnieniu zobowiązania dot. zapewnienia 15% udziału energii z OZE poprzez wykorzystanie krajowych zasobów oraz wyczerpanie się możliwości bezinwestycyjnego wzrostu produkcji energii z OZE (współspalnie), oznaczają, że wymagana skala inwestycji w OZE w latach 2014-2020 może - wg analiz IEO - sięgać ok. 90 mld zł, w tym – wg najnowszego raportu IEO - ok. 44 mld zł w sektorze mikroinstalacji. Jednocześnie wg szacunków IEO na bezpośrednie wsparcie ww. inwestycji w Polsce dostępnych będzie ponad 10 mld zł funduszy UE 2014-2020, w szczególności w programach regionalnych (RPO).

Nie oznacza to jednak, że inwestycje w różne instalacje OZE będą podobnie atrakcyjne i tak samo bezpieczne. Z uwagi na złożone uwarunkowania związane z przebiegiem prac nad tzw. małym i dużym trójpakiem energetycznym, udane inwestycje muszą być oparte na solidnych podstawach ekonomicznych, przy akceptacji rynków finansowych, sektora bankowego oraz przy respektowaniu ogólnych (nowych) zasad pomocy publicznej UE dla energetyki, wraz z uwzględnieniem (ograniczaniem) elementów ryzyka politycznego.

Program VI edycji studiów podyplomowych „Inwestycje w OZE" bazuje na doświadczeniach z poprzednich lat, ale bierze też pod uwagę nowe, wspominane powyżej uwarunkowania:

Metoda LCOE w odniesieniu do kompleksowej analizy porównawczej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i w kogeneracji, w zestawieniu z tradycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji zostanie szczegółowo omówiona w trakcie studiów.

  • Studentom VI edycji studiów zostaną przedstawione arkusze ekonomiczne ukazujące metody obliczania i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej.
  • Studenci opanują umiejętność doboru technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje.
  • Znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (tzw. business casestudy), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach.
  • Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych.

Omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach końcowych prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii i rozporządzeń wykonawczych do Prawa energetycznego i budowlanego oraz ustalenia dot. zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

Studia adresowane są do przedsiębiorców, prywatnych inwestorów, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, instytucji wdrażających dla funduszy UE, urzędów państwowych, przedstawicieli samorządów, banków, firm konsultingowych oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej, w szczególności w energetyce prosumenckiej.

Studia są objęte patronatem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zrzeszającego wiodących przedsiębiorców i firmy zielonej energetyki i zielonej gospodarki w Polsce.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie, pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przedstawiciele administracji centralnek.

Studia są prowadzone równolegle dla dwóch grup studyjnych w Warszawie i we Wrocławiu od października 2013 r. do czerwca 2014 r.

więcej informacji na stronie: oze.ue.wroc.pl.

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej