ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Poradnik »

Czy EBOR przestanie finansować węgiel? (16141)

2013-09-05

Drukuj

Uczestniczące w odbywających się w tym tygodniu konsultacjach społecznych projektu polityki energetycznej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) organizacje pozarządowe domagają się od banku, aby zaprzestał finansowania nowych inwestycji opartych na paliwach kopalnych, przede wszystkim na węglu. Mimo że inne najważniejsze publiczne instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy czy Europejski Bank Inwestycyjny przyjęły w ostatnich miesiącach znaczące obostrzenia dla finansowania szkodliwych dla klimatu inwestycji węglowych [1], EBOR na razie nie podjął decyzji, aby pójść ich śladem.

 
W ramach konsultacji społecznych polityki energetycznej EBORu [2], które odbyły się 4 września br. w Belgradzie, w Serbii, międzynarodowe organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną klimatu, takie jak 350.org, CEE Bankwatch Network i WWF, a także organizacje regionalne z Bałkanów: SEE Change Net, CEKOR i Fractal przekażą przedstawicielom banku podpisaną przez 16 661 osób petycję [3] z apelem o odejście od finansowania węgla. Podobne spotkanie konsultacyjne miało miejsce w ten poniedziałek w Istambule, a kolejne odbędzie się w ten piątek w Moskwie.

Nowa polityka energetyczna EBORu powstaje w ramach Inicjatywy Zrównoważonego Rozwoju banku, stąd przejście na gospodarkę niskowęglową wydaje się być jej centralnym punktem – mówi Fidanka Bacheva-McGrath, koordynator ds. EBORu CEE Bankwatch Network. Tymczasem w praktyce okazuje się, że inwestycje węglowe mają zostać tylko nieznacznie ograniczone.

Zgodnie z raportem CEE Bankwatch Network [4], między rokiem 2006 a 2011, kiedy obowiązywała obecna polityka energetyczna EBOR, kwota udzielanych przez niego rocznie pożyczek dla węgla wzrosła z 60 do 262 milionów euro. Pożyczki dla inwestycji w paliwa kopalne stanowiły w tym okresie 48% energetycznego portfolio banku. Organizacja CEE Bankwatch Network z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w Polsce, przynajmniej nieoficjalnie, EBOR nie angażuje się w inwestycje węglowe [5]. Tym niemniej, zdaniem organizacji, bank powinien wyeliminować także działania, które pośrednio wpływają na rozwój sektora węglowego. Dotyczy to na przykład rozważanej obecnie przez EBOR pożyczki na rozwój sieci dystrybucji energii dla ENEI, która buduje nowy blok węglowy w Kozienicach [6].

Dzięki pożyczkom dla dużych spółek Skarbu Państwa, które budują lub planują budowę nowych bloków węglowych, EBOR umożliwia im przesuniecie kapitału inwestycyjnego z segmentów takich właśnie jak dystrybucja energii, w których stosunkowo łatwo uzyskać finansowanie od banków prywatnych lub z emisji obligacji na inwestycje, ku wytwarzaniu energii w oparciu o węgiel – mówi Kuba Gogolewski, koordynator ds. energii CEE Bankwatch Network. Gdyby spółki te nie miały możliwości pozyskania pożyczek EBORu, byłyby zmuszone eliminować projekty najbardziej ryzykowne i nierentowne. Do takich zaliczają się obecnie projekty w nowe elektrownie węglowe.

Wzorem banku, który wyeliminował ze swojego portfolio pożyczki, które pośrednio wpływają na rozwój sektora paliw kopalnych jest Nordic Investment Bank [7].

Przypisy:

1. CEE Bankwatch Network, All eyes on the EBRD – will it go coal free?
bankwatch.org/news-media/blog/all-eyes-ebrd-will-it-go-coal-free
2. Projekt polityki energetycznej EBORu przedstawiony do konsultacji społecznych:
www.ebrd.com/pages/news/events/energy-policy-belgrade.shtml
3. Petycja 350.org, Divest EBRD From Fossil Fuels: act.350.org/sign/EBRD
4. CEE Bankwatch Network, Tug of war: fossil fuels versus green energy at the EBRD:
bankwatch.org/publications/tug-of-war-ebrd-energy
5. PwC, ING Bank Śląski, Nie tylko wytwarzanie – o cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce:
www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/assets/ing_i_pwc_raport_2013_nie_tylko_wytwarzanie.pdf
6. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Project summary documents, ENEA Operator:
www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2012/43001.shtml
7. Nordic Investment Bank, Sustainability Policy and Guidance:
www.nib.int/filebank/56-Sustainability_Policy_Guidelines-2012.pdf

 

 
źródło: CEE Bankwatch Network/ Polska Zielona Sieć

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej