ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Dofinansowania i dotacje

Kolejna aktualizacja programu dopłat do mieszkań i domów energooszczędnych (16514)

2013-11-27

Drukuj

W listopadzie br. zarząd NFOŚiGW przyjął kolejną aktualizację ogólnopolskiego programu wsparcia dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie osiągnięcia wymaganego standardu oraz bardziej precyzyjne sformułowanie wytycznych (określonych w załączniku 3 do programu).

Jak informuje NFOŚiGW, zmiany polegają na:

  • podniesieniu granicznej wartości liniowego współczynnika strat ciepła mostków cieplnych dla płyty balkonowej w budynkach NF40 jedno- i wielorodzinnych z 0,20 na 0,30 W/mK,
  • doprecyzowaniu zakresu mostków cieplnych, które należy ująć w obliczeniach,
  • zmianie wymagań dotyczących minimalnej klasy sprawności zastosowanych napędów elektrycznych w układzie wentylacji - powołanie na rozporządzenia wykonawcze Komisji do dyrektywy 2009/125/WE wprowadzające w życie zasady ekoprojektu,
  • zmianie wymagań dotyczących klas energetycznych napędów elektrycznych w układzie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - powołano się na rozporządzenia wykonawcze Komisji do dyrektywy 2009/125/WE dotyczące ekoprojektu,
  • zwiększeniu maksymalnej wartości współczynnika poboru mocy elektrycznej i współczynnika nakładu energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych do wartości 0,40 dla standardu NF15 i 0,50 dla NF40,
  • doprecyzowaniu definicji gruntowego wymiennika ciepła (GWC),
  • korekcie błędnej nazwę normy technicznej PN-EN ISO 10077-1:2007,
  • korekcie do „Wytycznych dla osób wykonujących charakterystykę energetyczną budynku" w zakresie obliczania współczynnika zacienienia budynku,
  • dostosowaniu list sprawdzających do ww. zmian oraz rozszerzeniu oświadczenia weryfikatora, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesu weryfikacji.

Zmieniony program priorytetowy (obowiązujący od dnia 22.11.2013) do pobrania w pliku PDF.

Więcej informacji o programie na stronie NFOŚiGW:
www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/

 

źródło: NFOŚiGW
www.nfosigw.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej